A+ A A-

Summer Sol 2022

Nagsimula ngayon ang Summer Sol 2022 at magpapatuloy hanggang Hulyo 29. May mga programa para sa mga mag-aaral sa elementarya, middle school at high school. Ang mga mag-aaral sa elementarya ay nakikilahok sa mga masaya, hands-on na aktibidad tulad ng STEM, sayaw, teatro, sining, paghahalaman, musika, palakasan, PE, pagluluto at higit pa mula 8 am hanggang 12 pm Lunes-Biyernes.

Ang almusal at tanghalian ay inihahain araw-araw sa lahat ng lokasyon para sa LIBRENG programang ito. Nagbibigay din ng transportasyon. Ang mga mag-aaral sa middle at high school ay may jam-packed na iskedyul na mapagpipilian din batay sa kanilang mga interes.

Tignan ang iba pang artikulo HERE    

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System