A+ A A-

Pakikipag-ugnayan at Suporta sa Pamilya at Komunidad (FACES)

Pam-Clayton

Pam Clayton
Pamilya at Komunidad
Engagement Coordinator

telepono: 509.526.6781
Teksto: 302.402.3916
email: familiesandschools@wwps.org

FB_icon.jpgimages_5.jpg

              

 

Vision, Misyon at Layunin

Family and Community Enaghahangad (MUKHA) 

Vision: Ang Walla Walla Public Schools ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan at pakikipagsosyo sa mga pamilya upang bumuo ng mga relasyon na sumusuporta at nagpapahusay sa pag-aaral, pag-unlad, at kalusugan ng mga bata sa tahanan, sa paaralan, at sa komunidad.

Misyon at Layunin: (Ingles) (Espanyol)

Mga Kasalukuyang Pagkakataon

Social Media Savvy kasama si Jeff Utecht
Isang Hands-On Presentation para sa
Ika-5-12 Baitang at mga Magulang

 Jeff Utecht Pagtatanghal ng Magulang Ene 11 1 Pahina 1

Ang pagtatanghal na ito ay na-update na may bagong nilalaman at pokus kumpara sa ibinigay ni Jeff sa aming mga pamilya noong Enero. Kung dumalo ka sa sesyon ng Enero, hinihikayat ka naming samahan kaming muli para sa na-update na bersyong ito.

 

Sumali sa amin para sa isang nakakaengganyong workshop kung saan bibigyan namin ang mga magulang ng kaalaman at mga tool na kailangan nila upang mag-navigate sa patuloy na umuusbong na mundo ng social media kasama ng kanilang mga anak. 

🌐 Hinihikayat ang mga magulang at kanilang mga grade 5-12 na dumalo sa ganap na interactive na session na ito nang sama-sama!
Ang libreng pangangalaga sa bata ay ibinibigay para sa mga mag-aaral na mas bata sa ika-5 baitang.

 

🗓️ Petsa: Huwebes, ika-2 ng Mayo nang 6:00 PM
📍 Lokasyon: Walla Walla High School Commons
🕖 Iskedyul: (Hapunan) 5:30 - 6:00 PM — (Workshop) 6:00 - 7:30 PM

 

Sa session na ito, ang mga magulang at mag-aaral ay:

🔍 Tuklasin ang pinakabagong mga uso sa digital na komunikasyon
🧠 Unawain ang sikolohikal na epekto ng social media sa ating isipan
🗣️ Matuto ng mga diskarte para sa pagpapaunlad ng bukas na diyalogo tungkol sa online na kaligtasan at digital citizenship

 

Sa pamamagitan ng mga interactive na talakayan at praktikal na patnubay, ang mga kalahok ay magkakaroon ng kumpiyansa na:

✅ Gabayan ang kanilang mga anak sa paglikha ng malusog na digital na gawi
🛡️ Magtakda ng naaangkop na mga hangganan
🤔 Gumawa ng matalinong mga desisyon online

 

👨‍👩‍👧‍👦 Ang workshop na ito ay isang napakahalagang mapagkukunan para sa sinumang magulang na naghahanap upang maging isang proactive na tagapagtaguyod para sa kapakanan ng kanilang anak sa digital age. Dalhin ang iyong mga telepono at iyong mga social media account para sa isang nakaka-engganyong karanasan! 📱

 

🧒 Pakitandaan: Habang ang mga magulang at middle/high schooler ay magsasama-sama sa buong 90 minuto, ang mga akomodasyon ay gagawin para pangalagaan ang mga elementarya kung pipiliin nilang pumasok.

Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang kumonekta, matuto, at bigyang kapangyarihan ang iyong pamilya sa digital age! RSVP sa ibaba at markahan ang iyong mga kalendaryo. Magkita tayo doon! 🌟

Pag-unawa sa Pamagat 1 at Pakikipag-ugnayan ng Pamilya sa mga Paaralan

Tinutukoy ng Title I, Part A ang Family Engagement bilang ang...partisipasyon ng mga magulang sa regular, two-way at makabuluhang komunikasyon sa mga kawani ng paaralan na kinasasangkutan ng mag-aaral, tumutugon sa pag-aaral at umaakit sa pamilya sa mga aktibidad sa paaralan.

Ingles | Espanyol | Tsino | Koreano | punjabi | Ruso | somali | tagalog | Vietnamese

Pangkalahatang Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng Pamilya

"Ang mga magulang ang una at pinaka-maimpluwensyang guro ng mga bata. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga bata o pagpapabasa sa kanila sa amin, sa pamamagitan ng pagtiyak na tapos na ang takdang-aralin, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa paggamit ng telebisyon, sa pamamagitan ng pag-alam kung paano ginugugol ng mga bata ang kanilang oras, ang mga magulang ay maaaring magkaroon ng malakas na positibong epekto sa kanilang pag-aaral ng mga bata." 
~ Kalihim ng Edukasyon ng US


Sa loob ng tatlumpung taon ng pananaliksik ay napatunayan na ang pakikipag-ugnayan ng magulang ay isa sa pinakamalaking pagtukoy sa mga kadahilanan na may kaugnayan sa tagumpay ng paaralan. Kapag ang mga magulang ay kasangkot at nakikibahagi sa edukasyon ng kanilang mga anak, ang mga resulta ay positibo: ang mga bata ay nakakamit ng mas mataas na mga marka, sila ay regular na pumapasok sa paaralan, sila ay nagpapakita ng mas positibong mga saloobin at pag-uugali, sila ay nagtapos sa mas mataas na antas, at sila ay may mas mataas na pagpapatala sa mas mataas na edukasyon.


Ang Walla Walla Public Schools ay nakatuon sa pagtatatag ng epektibong pakikipag-ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng:

 • Kinikilala na ang lahat ng mga magulang, anuman ang kita, antas ng edukasyon, o kultural na background, ay gustong makilahok sa pag-aaral ng kanilang mga anak at nais nilang maging mahusay ang kanilang mga anak sa paaralan. Pag-uugnay ng mga pagsisikap sa pakikipag-ugnayan ng pamilya at komunidad sa pag-aaral ng mag-aaral.

 • Paglikha ng mga hakbangin na susuporta sa mga pamilya upang gabayan ang pag-aaral ng kanilang mga anak mula preschool hanggang high school.

 • Pagbuo ng kapasidad ng mga kawani ng paaralan na makipagtulungan sa mga pamilya.

 • Nakatuon sa mga pagsisikap na makisali sa mga pamilya sa pagbuo ng mapagkakatiwalaan at magalang na mga relasyon.

 • Pagyakap sa isang pilosopiya ng partnership at maging handang ibahagi ang kapangyarihan sa mga pamilya.

 • Pagtitiyak na nauunawaan ng mga magulang at kawani ng paaralan na ang responsibilidad para sa pagpapaunlad ng edukasyon ng mga bata ay isang collaborative na negosyo.

Bakit Mahalaga ang Pakikipag-ugnayan sa Pamilya?

Kapag ang mga magulang at paaralan ay nagtutulungan upang suportahan ang pag-aaral, ang mga mag-aaral ay: makakuha ng mas matataas na grado, mag-enroll sa mas mataas na antas ng mga programa, mas mahusay na makibagay sa paaralan at dumalo nang mas regular, magkaroon ng mas mahusay na mga kasanayan sa lipunan at pag-uugali, at magtapos at magpatuloy sa mas mataas na edukasyon. 

Ikaw ang una at pinakamaimpluwensyang guro ng iyong anak.

Mga Paraan para Makisali sa Edukasyon ng iyong Anak at Makipagtulungan sa Paaralan

Kung saan Ginugugol ng mga Bata ang Kanilang Oras:

 • Ang mga bata sa paaralan ay gumugugol ng humigit-kumulang 12% ng kanilang oras sa paaralan, 55% ng kanilang oras sa labas ng paaralan, at 33% ng kanilang oras sa pagtulog.

 • Dahil ang mga bata ay gumugugol ng mas maraming oras sa bahay kaysa sa paaralan, kailangan nating tulungan ang mga magulang na maunawaan kung paano tutulungan ang kanilang mga anak na patuloy na matuto kapag wala sila sa paaralan.

 • Ang pangunahing diin ay ang bigyan ang mga pamilya ng pagkakataong makilahok sa paglago ng edukasyon ng kanilang anak sa labas ng regular na silid-aralan sa araw ng paaralan at makita ang ilan sa mga nakapagpapayaman na bagay na natututuhan ng kanilang anak.

Kailan Dapat Makilahok ang mga Magulang?

 • Ang mas maaga sa proseso ng edukasyon ng isang bata ay nagsisimula ang pakikipag-ugnayan ng magulang, mas malakas ang mga epekto.

 • Ang pinakamabisang paraan ng pakikipag-ugnayan ng pamilya ay ang mga nagsasangkot ng mga pamilya sa direktang pakikipagtulungan sa kanilang mga anak sa mga aktibidad sa pag-aaral sa tahanan.

Mga paraan upang makisali sa edukasyon ng iyong anak at makipagsosyo sa paaralan:

Sa pamamagitan ng paggabay at suporta, ang mga pamilya ay maaaring lalong masangkot sa mga aktibidad sa pag-aaral sa tahanan at mahahanap ang kanilang mga sarili ng mga pagkakataong magturo, maging huwaran at gabayan ang kanilang mga anak.

 • Magbigay ng halimbawa. Gawing malinaw na nasisiyahan kang matuto ng mga bagong bagay at maabot ang iyong mga layunin.

 • Magtakda ng regular na oras para sa takdang-aralin.

 • Kilalanin ang guro ng iyong anak at makipag-ugnayan sa paaralan/guro tuwing mayroon kang mga tanong o alalahanin.

  Nandito kami para tumulong!

 • Maging excited sa pag-aaral at pagkamit.

 • Maging positibo sa edukasyon. Ipilit ang mabuting pagdalo, pagiging maagap at pagsisikap. 

  • Ang mga mag-aaral ay dapat lumiban ng hindi hihigit sa 9 na araw ng paaralan bawat taon.

  • Pag-usapan ang kahalagahan ng pagpapakita sa paaralan araw-araw, gawin iyon ang inaasahan.

  • Tulungan ang iyong anak na panatilihin ang mga pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagtatapos ng takdang-aralin at pagtulog ng mahimbing sa gabi.

  • Subukang huwag mag-iskedyul ng mga appointment sa ngipin at medikal sa araw ng paaralan.

  • Huwag hayaan ang iyong anak na manatili sa bahay maliban kung talagang may sakit.

 • Mga Video:  Pag-uwi ng Attendance (Ingles)Trayendo la asistencia a casa (español)

 • Magbasa, maglaro, at makipag-usap sa iyong anak.

 • Tulungan ang iyong mga anak na magsanay ng mga kasanayan sa pagbasa, pagsulat, matematika at agham sa bahay. Hayaan mo silang turuan ka.

 • Tanungin sila tungkol sa paaralan araw-araw, at makinig nang buong atensyon.

 • Isulong ang malusog na gawi. Ang mga bata na may sapat na ehersisyo at tulog at sumusunod sa isang balanseng diyeta ay hindi gaanong nagkakasakit at mas handang matuto.

 • Mag-udyok ng malayang pag-iisip, kahit na humantong ito sa mga pagkakamali. Tulungan ang iyong mga anak na makita ang mga pagkakamali bilang mga pagkakataong lumago.

 • Ang mga pamilyang nagbabasa sa kanilang mga anak, may mga aklat na magagamit, nagbibiyahe, gumagabay sa panonood ng TV, at nagbibigay ng mga nakakaganyak na karanasan ay nakakatulong sa tagumpay ng mag-aaral.

 • I-enroll ang iyong mga anak sa mga aktibidad pagkatapos ng klase na nag-aalok ng iba't ibang pagkakataon sa pag-aaral.

 • Makilahok sa paaralan. Dumalo sa lahat ng mga kaganapan sa paaralan na maaari mong. Punan ang mga questionnaire, survey, at mga kahilingan para makilahok. Sumali sa PTA. Magboluntaryo sa alinman sa ating mga paaralan sa pamamagitan ng ating Volunteer In Person (VIP) program. May mga paraan para tumulong kahit na hindi ka makapunta sa gusali o silid-aralan....magtanong sa guro ng iyong anak kung paano ka makakagawa ng pagbabago.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System