A+ A A-
Social Emotional Learning @ Tahanan

Social Emotional Learning sa Tahanan

Ano ang Social Emotional Learning?

Ang Social and Emotional Learning (SEL) ay malawak na nauunawaan bilang isang proseso kung saan ang mga indibidwal ay bumuo ng kamalayan at kasanayan sa pamamahala ng mga emosyon, pagtatakda ng mga layunin, pagtatatag ng mga relasyon, at paggawa ng mga responsableng desisyon na sumusuporta sa tagumpay sa paaralan at sa buhay. Kapag iniisip nating turuan ang buong bata, ang kanilang panlipunan at emosyonal na pag-unlad ay dapat isaalang-alang bilang bahagi ng pangkalahatang pagtuturo.

Ang panlipunan at emosyonal na pag-aaral ay nagsisimula sa tahanan. Ang mga magulang at pamilya ay kritikal na katuwang sa pagtulong sa kanilang mga anak na bumuo ng panlipunan at emosyonal na kaalaman. Maaari nilang i-modelo ang mga uri ng mga kasanayan, saloobin, at pag-uugali na gusto nating makabisado ng lahat ng mag-aaral. Ang mga magulang ay maaari ding maging mahalagang tagapagtaguyod para sa SEL sa paaralan.

Mga video

SEL para sa mga Magulang

SEL para sa mga Magulang (sa Espanyol)

  

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System