A+ A A-

Tulong / Asistencia

Mga Hotline at Mapagkukunan ng Suporta ng Pamilya

shutterstock 16023895 1May tanong? Kailangan ng tulong?

  • Makipag-ugnayan sa aming Family Support General Hotline: 509-526-6787 (English at Spanish)
  • Hotline ng Suporta sa Espesyal na Edukasyon: 509-526-6770
  • email: yherrera@wwps.org

Nakatutulong na mga Link:

Suporta sa Teknolohiya:

Kaligtasan/Mga Banta sa Paaralan, Mga Alalahanin sa Kagalingan ng Mag-aaral, Mga Reklamo sa Pananakot/panliligalig - Gamitin ang aming Linya ng Tip sa Safe Schools

 

 

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System