Magrehistro2024-25 Open Enrollment at Kindergarten Registration Bukas na Ngayon    Impormasyon sa Pagpapatala | Impormasyon sa Kindergarten

A+ A A-

Human Resources

Maligayang pagdating sa Human Resources

Chris Gardea
Chris Gardea
Katulong na Tagapangasiwa
 

Ang mga empleyado ng Walla Walla Public Schools ay nakatuon sa pagbibigay sa mga mag-aaral ng mataas na kalidad ng pagtuturo sa isang nakahanay at magkakaugnay na sistema habang tinutugunan ang kanilang panlipunan at emosyonal na mga pangangailangan sa isang ligtas at nakakaakit na kapaligiran. Ang Departamento ng Human Resource ay nakatuon sa pagpapabuti ng pag-aaral ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagre-recruit, pagkuha at pagsuporta sa mga napakaepektibong tauhan. Ang aming layunin ay maakit at mapanatili ang isang magkakaibang kawani, na kumakatawan sa mga mag-aaral na aming pinaglilingkuran, na nakatuon sa aming mga paaralan at distrito.

email: cgardea@wwps.org

Pahayag ng Misyon

Upang mag-recruit ng isang pangkat ng mga napakahusay na administrador, guro at kawani ng suporta na nakatuon sa pagbibigay ng isang ligtas, positibong kapaligiran sa pag-aaral kung saan ang bawat mag-aaral ay pahalagahan, hamunin, hikayatin at magkaroon ng pagkakataon na maging isang produktibong mamamayan.

Special Education Certification at Teacher Residency Program

Nakipagsosyo ang Walla Walla Public Schools, Walla Walla Valley Education Association, at Washington Education Association (WEA) para mag-alok ng Teacher Residency Program ng WEA sa Walla Walla Public Schools. Ang Residency Program ay isang pagkakataon para makuha mo ang iyong sertipiko ng residency teacher na may endorsement sa espesyal na edukasyon at makakuha ng posisyon sa pagtuturo sa aming komunidad. Ang detalyadong impormasyon, aplikasyon, admission, at impormasyon ng programa ay magagamit dito.

Tauhan ng Human Resources

Chris Gardea
Katulong na Tagapangasiwa
Human Resources
cgardea@wwps.org
(509) 526-6711

Dr. Mindy Meyer
direktor ng Human Resources
mmeyer@wwps.org
(509) 526-6713

Judy Hui
Administrative Assistant para sa Human Resources
jhui@wwps.org
(509) 526-6712

Veronica Esparza
Human Resources sekretarya
vesparza@wwps.org
(509) 526-6710

Shari Strickland
Kapalit na Coordinator
sastrickland@wwps.org
(509) 526-6743

Nora Badillo
Receptionist ng Central Office/Human Resources sekretarya
nbadillo@wwps.org
(509) 526-6742

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System