A+ A A-

Equity at Access Committee

Julie Perron
Dr. Julie Perrón, Tagapangulo ng Komite
509-526-6789
 
 
 
Serge Hernandez
Sergio Hernandez, Kalihim ng Komite
509-526-6748
 
 
 

Pahayag at Pagsingil ng Layunin ng Komite

Upang mapabuti ang akademikong karanasan, pagganap at tagumpay sa edukasyon para sa mga estudyanteng hindi gaanong kinatawan sa kasaysayan (hal. mga estudyanteng may kulay, kahirapan, unang henerasyon, LGBTQ+), ang Walla Walla Public Schools, sa ilalim ng direksyon ng Superintendente, ay magtatatag ng Equity and Access Committee binubuo ng mga administrador, kawani, mag-aaral, magulang, kinatawan ng lupon ng paaralan at mga miyembro ng komunidad.

Pindutin dito para sa Committee Charge

pagiging kasapi

Ito ay bukas na membership. Kung gusto mong sumali, mangyaring makipag-ugnayan kay Sergio Hernandez sa sahernandez@wwps.org.

Iskedyul ng Pagpupulong

Ang mga pagpupulong ay kasalukuyang ginaganap nang personal at mula 4:00 - 5:00 ng hapon sa boardroom sa WWPS District Office.
Kung interesado kang lumahok sa aming Equity and Access Committee Meetings, mangyaring tawagan kami sa 509-526-6787 o mag-email kay Yolanda Herrera sa yherrera@wwps.org

2022-23 na Pagpupulong:

  • Oktubre 27, 2022
  • Disyembre 8, 2022
  • Marso 9, 2023
  • Mayo 25, 2023

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System