A+ A A-

SchooLinks

Logo ng SchooLinks

Mag-login sa SchooLinks


Nakipagtulungan ang Walla Walla Public Schools sa SchooLinks para sa isang one-stop shop upang suportahan ang mga mag-aaral at kanilang mga pamilya sa kanilang paglalakbay patungo sa pagiging handa sa kolehiyo at karera.

Ang mga mag-aaral, at ang kanilang mga magulang/tagapag-alaga, sa mga baitang 8-12 ay may sariling SchooLinks account upang matulungan silang matuklasan ang kanilang mga interes at lakas, galugarin ang mga kolehiyo at karera at kumpletuhin ang kanilang kinakailangan sa pagtatapos ng High School at Beyond Plan.

May access din ang mga magulang na gumawa ng SchooLinks account at tulungan ang kanilang anak na mag-navigate ng plano para sa buhay pagkatapos ng graduation. Ang mga feature ng SchooLinks ay hindi kapani-paniwalang user-friendly at ang nilalaman ay madaling mauunawaan ng mga mag-aaral.

SchoolLinks 1

SchoolLinks 2

Ang SchooLinks ay ginagamit ng mga mag-aaral sa middle school at high school para sa:

 • Kumuha ng mga pagtatasa kabilang ang mga imbentaryo ng interes sa karera
 • Galugarin ang mga karera sa Career Center
 • I-explore ang 2-taon at 4 na taong kolehiyo gamit ang College Search
 • Kumuha ng virtual reality college campus tour
 • Maghanap ng mga lokal at pambansang iskolarsip
 • Alamin ang tungkol sa tulong pinansyal para sa kolehiyo
 • Maghanap ng mga pagkakataon sa internship at boluntaryo
 • Lumikha ng mga digital na portfolio at resume
 • Makipag-usap sa mga tagapayo
 • Gumawa ng mga plano sa kurso kabilang ang mga pagpipilian sa career pathway
 • Magparehistro para sa mga klase para sa susunod na taon ng pag-aaral

Gumagamit ang 12th grader ng SchooLinks para:

 • Subaybayan ang mga aplikasyon sa kolehiyo kabilang ang mga application ng Karaniwang App
 • Humiling ng mga transcript
 • Humiling ng mga liham ng rekomendasyon
 • I-finalize at ibahagi ang kanilang High School at Beyond Plan
 • Mag-aplay para sa mga scholarship

Nakatutulong na Mga Mapagkukunan:

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa SchooLinks mangyaring makipag-ugnayan sa tagapayo sa paaralan ng iyong mag-aaral.

Bisitahin ang website ng SchooLinks para matuto pa: https://www.schoolinks.com/

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System