Impormasyon24-25 Dual Applications   Ang maagang pagsasaalang-alang ay magsasara sa Marso 15, 2024 | Dagdagan ang nalalaman

A+ A A-

Mga Form at Mapagkukunan ng Staff

Nasa ibaba ang mga link sa iba't ibang bahagi ng aming website na naglalaman ng mga form at mapagkukunan para sa mga pangangailangan ng kawani. Kabilang dito ang Mga Form ng Opisina ng Negosyo, Mga Form ng Human Resources, Mga Form sa Teknolohiya, at higit pa.

Mga Form ng Staff

Art Regier Volunteer of the Year
Mga Form at Impormasyon sa Opisina ng Negosyo
Mga Form sa Field Trip
Mga Form ng Mga Mapagkukunan ng Tao
Mga Alituntunin sa Social Media at Application Form
Mga Form ng Teknolohiya

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System