A+ A A-

Menu

CCF Pebrero Menu 2024

Ingles
Espanyol

Pebrero Menu 2024 para sa Almusal Pagkatapos ng Bell Schools

Paaralang elementarya    
(SH, GP at ED)    

Pioneer Middle School

Mataas na Paaralan ng Lincoln  

Ingles

Espanyol

Ingles

Espanyol

Eng/Spa

Menu ng Pebrero 2024

Paaralang elementarya
(BE & PP)

Garrison Middle School

Wa-Hi                     

Ingles

Espanyol

Ingles

Espanyol

Ingles

Espanyol

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System