A+ A A-

10-10 Newsletter (Oct. 4, 2022 School Board meeting)

I-click ang HERE para basahin ang 10-10 staff newsletter na nagre-recap sa Okt. 4, 2022 school board study meeting. 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System