A+ A A-

Mga Open House sa Paaralan

Berney Elementarya
• Martes, Agosto 30, 4:00 pm - 5:30 pm

Elementarya ng Edison
• Martes, Agosto 30, 4:00 pm - 5:30 pm

Elementarya ng Green Park
• Martes, Agosto 30, 4:00 pm - 5:30 pm

Elementarya ng Prospect Point
• Martes, Agosto 30, 4:00 pm - 5:30 pm

Elementarya ng Sharpstein
• Martes, Agosto 30, 4:00 pm - 5:30 pm

Garison
• Martes, Agosto 30, 4:00 pm - 5:00 pm

Tagapanguna
• Martes, Agosto 30, 4:00 pm - 5:00 pm

Wa-Hi
• Freshman/New Student Orientation- Martes, Agosto 30, 9:00 am - 12:00 pm

Lincoln
• Miyerkules, Agosto 31, 5:00 pm - 7:00 pm

SEATech
• Martes, Setyembre 13, 5:30 pm - 7:30 pm

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System