A+ A A-

Nghỉ học sớm - Thứ sáu, ngày 16 tháng XNUMX

Thứ sáu, ngày 16 tháng XNUMX - Cho học sinh đuổi học sớm

Thời gian tan học sớm:
• 11:45 sáng - Học sinh mẫu giáo và mẫu giáo chuyển tiếp tại Trung tâm Walla Walla dành cho Trẻ em và Gia đình
• 11:40 sáng - Học sinh tiểu học (K-5)
• 12:25 chiều - Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (6-12) - Lưu ý: SEATech tan học lúc 12:15 chiều
• Lưu ý: Học sinh Trung học Lincoln sử dụng một lịch trình khác và sẽ không bị đuổi học sớm vào ngày 16 tháng XNUMX.

Những ngày tan học sớm là cơ hội để nhân viên tham gia vào các cơ hội phát triển chuyên môn để hỗ trợ việc học tập của sinh viên.

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến