Đăng ký
Ghi danh mở 2024-25 và Đăng ký mẫu giáo hiện đang mở    Thông tin tuyển sinh | Thông tin mẫu giáo

A+ A A-

Thông báo không phân biệt đối xử

BÁO CÁO PHÂN BIỆT TOÀN DIỆN

Trường Công lập Walla Walla không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên cơ sở giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, cựu chiến binh hoặc tình trạng quân đội, khuynh hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc danh tính, khuyết tật, hoặc sử dụng một hướng dẫn viên chó hoặc động vật phục vụ được huấn luyện và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác.

Trường Công lập Walla Walla cũng sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng những người gốc quốc gia thiếu kỹ năng tiếng Anh có thể tham gia vào tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động giáo dục. Để biết thông tin về các dịch vụ dịch thuật hoặc các chương trình giáo dục song ngữ chuyển tiếp, hãy liên hệ theo số (509) 527-3000.

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, Quấy rối, Đe dọa và BẮT BUỘC

Các nhân viên sau đây đã được chỉ định để giải quyết các thắc mắc và khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử:

Điều phối viên Chức danh IX & Điều phối viên Tuân thủ Quyền Dân sự
Tiến sĩ Mindy Meyer, Giám đốc Nhân sự 
364 đường S. Park 
Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000 
mmeyer@wwps.org 

Điều phối viên Phần 504 / ADA
Michelle Carpenter, Giám đốc Sáng kiến ​​Chiến lược
364 đường S. Park 
Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000 
mcarpenter@wwps.org

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến