1. Tin tức & cập nhật về trái phiếu

Cảm ơn các cử tri

Tin tức trái phiếu 09-19-2022

CÔNG BỐ TÓM TẮT TRÁI PHIẾU Chú ý Cư dân Walla Walla! Vui lòng kiểm tra hộp thư của bạn để biết bản tin xuất bản đặc biệt của học khu ...

Tiên phong MS cảnh quan

Tin tức trái phiếu 09-09-2022

Tiến độ trái phiếu vẫn tiếp tục ở Trường Trung học Pioneer khi khu học chánh đang hoàn thiện ...

Video cập nhật trái phiếu tháng 2022 năm XNUMX

Tin tức trái phiếu 08-15-2022

Tháng 2022 năm XNUMX Video cập nhật trái phiếu Quá trình xây dựng được triển khai tại trường trung học Walla Walla, trường trung học cơ sở Pioneer và ...

tiếp theo
trước
A+ A A-

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến