A+ A A-

Thiết bị trường học

2021-2022 năm học

Học khu tiếp tục cung cấp hầu hết đồ dùng học tập cho các gia đình

Hầu hết các đồ dùng học tập và lớp học sẽ tiếp tục được cung cấp cho tất cả học sinh và gia đình của Trường Công lập Walla Walla trong suốt năm học 2021-22. Đối với học sinh tiểu học, không có kỳ vọng rằng các gia đình mua sắm đồ dùng học tập cụ thể, các sản phẩm làm sạch / vệ sinh, hoặc các vật liệu lớp học khác cho con họ. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được yêu cầu chỉ mang theo một số ít đồ dùng cá nhân khi đến trường.

Xem bên dưới để biết tóm tắt về các mặt hàng do học khu cung cấp và gia đình cung cấp:

Mầm non / Head Start
- Head Start cung cấp tất cả các đồ dùng học tập (ví dụ như bút mực, bút chì, bút dạ / bút màu, keo dán, khăn giấy, nước rửa tay, hoặc các đồ dùng lớp học khác)

TK-5
- WWPS cung cấp tất cả các đồ dùng học tập (ví dụ như bút mực, bút chì, bút dạ / bút màu, keo dán, khăn giấy, nước rửa tay, hoặc các đồ dùng lớp học khác)
- Gia đình cung cấp: Ba lô

Trung học cơ sở / Trung học phổ thông
- WWPS cung cấp sổ ghi chép thành phần và các mục cụ thể của khóa học như máy tính và thước vẽ đồ thị. Các phòng học sẽ tiếp tục được dự trữ nước rửa tay.
- Gia đình cung cấp: Bộ 3 vòng đựng giấy rời, dụng cụ viết (bút chì / bút mực) và ba lô

LƯU Ý: Các gia đình gặp khó khăn về tài chính được yêu cầu liên hệ với thư ký trường của con họ để thu xếp nếu họ không thể đáp ứng một hoặc nhiều quy định trên.

Học khu vẫn đang chờ trường hướng dẫn từ Bộ Y tế Bang Washington liên quan đến khẩu trang và các biện pháp phòng ngừa an toàn khác. Nếu tiểu bang yêu cầu đeo khẩu trang, học khu sẽ cung cấp những vật dụng PPE này cho học sinh.

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến