A+ A A-

Trợ giúp / Asistencia

Đường dây nóng và tài nguyên hỗ trợ gia đình

màn trập 16023895 1Có một câu hỏi? Cần sự trợ giúp?

  • Liên hệ với Đường dây nóng Chung Hỗ trợ Gia đình của chúng tôi: 509-526-6787 (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
  • Đường dây nóng Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt: 509-526-6770
  • Email: yherrera@wwps.org

Liên kết hữu ích:

Hỗ trợ công nghệ:

An toàn trường học / Đe dọa, Mối quan tâm về sức khỏe của học sinh, Khiếu nại về bắt nạt / quấy rối - Sử dụng Đường dây Mẹo về Trường học An toàn của chúng tôi

 

 

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến