A+ A A-

Quản trị

 Bill Jordan

Tiến sĩ Wade Smith
người quản lý
Điện Thoại: 509-526-6715
E-mail: wsmith@wwps.org
Tổng giám đốc >>

 cây làm vườn

Chris Gardea
Trợ lý tổng giám đốc
Điện Thoại: 509-526-6711
Email: cgardea@wwps.org
Phòng nhân sự >>

 christy krutulus

Christy Krutulis
Giám đốc Điều hành Dạy và Học
Điện Thoại: 509-526-6733
Email: ckrutulis@wwps.org
Phòng dạy và học >>

 Nancy Taylor

Nancy Taylor
Giám đốc Dịch vụ Tài chính
Điện Thoại: 509-526-6722
Email: ntaylor@wwps.org
Bộ phận Văn phòng Kinh doanh >>

 Libby

Barb Casey
Giám đốc Giáo dục Đặc biệt
Điện Thoại: 509-526-6724
Email: bcasey@wwps.org
Khoa Giáo dục Đặc biệt >>

 markhiggins Đánh dấu hạt giống
Giám đốc Truyền thông & Quan hệ Cộng đồng
Điện Thoại: 509-526-6716
Email: mhiggins@wwps.org
Phòng Truyền thông >>
 webrazo Keith Ross
Giám đốc Công nghệ
Điện Thoại: 509-526-6744
Điện thoại di động: 240-548-3241
Email: kross@wwps.org
Phòng Công nghệ >>
 web Perron Julie

Tiến sĩ Julie Perron
Giám đốc Công ty Cổ phần & Chương trình Kép
Điện Thoại: 509-526-6789
E-mail: jperron@wwps.org
Bộ phận Công bằng & Chương trình Kép >>

 mike kay Mike Kay
Giám đốc Cơ sở vật chất và Vận hành
Điện Thoại: 509-526-1873
E-mail: mkay@wwps.org
Phòng Vận hành và Cơ sở vật chất >>
SamanthaBowen

trống
Giám đốc Học tập sớm
Điện Thoại: 509-526-1760

Trung tâm Walla Walla dành cho Trẻ em & Gia đình >>

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến