A+ A A-

Bản tin cộng đồng

Các bản tin được xuất bản trước năm 2010 có thể được tải xuống tại đây. Chỉ cần nhấp để tải xuống tệp ZIP và nhấp đúp vào nó để giải nén nội dung của nó.

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến