A+ A A-

Các tiêu chuẩn về lời hứa của WWPS

Hợp đồng tương lai đầy hứa hẹn 

Học khu hứa hẹn các tiêu chuẩn để hỗ trợ học sinh học tập

Tại Trường Công lập Walla Walla, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mỗi đứa trẻ đều có con đường tốt nghiệp thành công, mở ra cánh cửa cho đại học, nghề nghiệp và cuộc sống sau trung học. Một trong những thành phần quan trọng để đảm bảo sự thành công của họ là thông qua việc phát triển chương trình giảng dạy phù hợp và mạch lạc, phục vụ nền tảng cho các nỗ lực lập kế hoạch chiến lược hiện tại của học khu chúng ta.

Để đảm bảo sự thống nhất, nhiều giáo viên trên toàn học khu đã làm việc chăm chỉ trong những năm gần đây để xác định và phát triển các tiêu chuẩn học tập thiết yếu theo cấp lớp trong các môn học chính như toán và ngữ văn. Những tiêu chuẩn thiết yếu này, được khu học chánh của chúng tôi gọi là “Tiêu chuẩn hứa hẹn”, xác định các yếu tố và khái niệm quan trọng mà mỗi học sinh phải nắm vững khi các em tiến bộ từ mẫu giáo đến trung học. Các Tiêu chuẩn Hứa hẹn này rất quan trọng để loại bỏ khoảng cách trong học tập và thực hiện lời hứa của chúng tôi với học sinh và gia đình khi chúng tôi làm việc tập thể để hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi về Phát triển Sinh viên Tốt nghiệp được săn đón nhất ở Washington.

Promise Standards đã được phát triển cho môn toán, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nghiên cứu xã hội, ngôn ngữ thế giới và chúng tôi đang làm việc để hoàn thiện môn khoa học trong những tháng tới. Bất kể con bạn học ở trường nào, hoặc nhóm giáo viên mà con bạn nhận được sự hướng dẫn từ đâu, các Tiêu chuẩn Hứa hẹn giúp đảm bảo rằng chúng đang nắm vững các kỹ năng thiết yếu cần thiết. Là phụ huynh/người giám hộ, bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc hợp tác với chúng tôi vì sự thành công của con bạn. Chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình không chỉ tự làm quen với các Tiêu chuẩn Hứa hẹn của chúng tôi mà còn đóng vai trò tích cực trong việc yêu cầu con bạn và khu học chánh chịu trách nhiệm nắm vững các tiêu chuẩn. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể đảm bảo mọi học sinh đều đi đúng quỹ đạo để đạt được tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một trong những Sinh viên tốt nghiệp được săn đón nhất ở Washington.

Trang web này phục vụ như một trung tâm cho các lĩnh vực nội dung mà chúng tôi đã xác định các tiêu chuẩn về lời hứa. Các tài liệu tổng quan này cho thấy các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực tiến triển như thế nào, xây dựng nền tảng cho học sinh khi các em chuyển từ cấp lớp này sang cấp lớp khác trong một hệ thống thống nhất và chặt chẽ. Các tài liệu cấp lớp riêng nêu bật tiêu chuẩn môn toán và ngữ văn cho cấp lớp cụ thể đó. 

Tại Trường Công lập Walla Walla, chúng tôi chấp nhận thực tế rằng bằng cách hoạt động trong một hệ thống hợp tác và liên kết, chúng tôi đảm bảo tất cả học sinh của mình được cung cấp các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ bất kỳ con đường nào họ chọn sau khi tốt nghiệp.

 
Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về gia đình
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tổng quan về gia đình
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Xã hội học Tổng quan về gia đình
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

9-12 Ngôn ngữ trên thế giới Tổng quan về gia đình
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Kindergarten

Tiêu chuẩn Hứa hẹn Mẫu giáo Tổng quan về Gia đình:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 1

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 1:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 2

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 2:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh 
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

lớp 3

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 3:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 4th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 4:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 5th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 5:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 6th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 6:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Xã hội học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 7th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 7:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Xã hội học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 8th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 8:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Xã hội học Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ thuật Langauge Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 9th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 9:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Xã hội học Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

9-12 Ngôn ngữ trên thế giới Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 10th

Lớp 10th Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

9-12 Ngôn ngữ trên thế giới Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 11th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 11:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Xã hội học Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

 9-12 Ngôn ngữ trên thế giới Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 12th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 12:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Xã hội học Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

9-12 Ngôn ngữ trên thế giới Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

© Miễn phí Joomla! 3 mô-đun- bởi VinaGecko.com

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến