A+ A A-

Các tiêu chuẩn về lời hứa của WWPS

Hợp đồng tương lai đầy hứa hẹn 

Học khu thiết lập các Tiêu chuẩn Hứa hẹn để hỗ trợ việc học

Tại các Trường Công lập Walla Walla, trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo mỗi trẻ em đều có thể tiến tới tốt nghiệp, mở ra cánh cửa vào đại học, nghề nghiệp và cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. Trong năm học 2018-2019, tập thể giáo viên đã xác định các tiêu chuẩn học tập mang tính đòn bẩy cao nhất để đảm bảo thành công đó. Các tiêu chuẩn cơ bản này, được học khu của chúng tôi gọi là Tiêu chuẩn Hứa hẹn, được điều chỉnh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông về toán và ngữ văn. Việc xác định này là rất quan trọng để loại bỏ những khoảng cách trong học tập và thực hiện lời hứa của chúng tôi với sinh viên khi chúng tôi làm việc tập thể để thực hiện tầm nhìn của chúng tôi về việc Phát triển những Sinh viên Sau khi Tốt nghiệp Mạnh dạn nhất của Washington.

Trang web này đóng vai trò là một trung tâm dành cho ngữ văn K-12 và trình độ toán K-8. Các tài liệu tổng quan này cho thấy các tiêu chuẩn trong mỗi lĩnh vực tiến triển như thế nào, xây dựng nền tảng cho học sinh khi chúng chuyển từ cấp lớp này sang cấp lớp khác trong một hệ thống liên kết và thống nhất. Các tài liệu về cấp lớp cá nhân nêu bật tiêu chuẩn toán và ngữ văn, cho cấp lớp cụ thể đó. 

Những tài liệu này sẽ được chia sẻ với các gia đình vào giờ họp để cho phép họ trao đổi cụ thể với giáo viên về sự tiến bộ của con họ liên quan đến các tiêu chuẩn cấp lớp và cách họ có thể đóng vai trò là một đối tác trong quá trình học tập của học sinh.

Toán và ngữ văn là hai lĩnh vực nội dung đầu tiên được xác định. Các giáo viên của Trường Công lập Walla Walla sẽ phát triển và cải tiến các Tiêu chuẩn Hứa hẹn trong các lĩnh vực chủ đề khác trong vài năm tới khi họ làm việc tập thể giữa các nhóm giáo viên và trường học.

Tại Trường Công lập Walla Walla, chúng tôi chấp nhận thực tế rằng bằng cách hoạt động trong một hệ thống hợp tác và liên kết, chúng tôi đảm bảo tất cả học sinh của mình được cung cấp các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ bất kỳ con đường nào họ chọn sau khi tốt nghiệp.

 
Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về gia đình
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tổng quan về gia đình
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Khoa học Xã hội Tổng quan về gia đình
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Mẫu giáo

Tiêu chuẩn Hứa hẹn Mẫu giáo Tổng quan về Gia đình:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 1

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 1:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 2

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 2:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

lớp 3

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 3:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 4th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 4:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh
 | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 5th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 5:
Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 6th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 6:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Khoa học Xã hội Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 7th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 7:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Khoa học Xã hội Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 8th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 8:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Khoa học Xã hội Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ thuật Langauge Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-8 Toán học Tiêu chuẩn Hứa hẹn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 9th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 9:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Khoa học Xã hội Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

 

Lớp 10th

Lớp 10th Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn:

Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha

Lớp 11th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 11:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Khoa học Xã hội Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tiêu chuẩn Hứa hẹn

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 12th

Tổng quan về Tiêu chuẩn Hứa hẹn Lớp 12:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

6-12 Khoa học Xã hội Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

K-12 Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Tổng quan về Gia đình Tiêu chuẩn Hứa:
Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

© Miễn phí Joomla! 3 mô-đun- bởi VinaGecko.com

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến