A+ A A-

Menus

Thực đơn tháng 2023 năm XNUMX

 CCF                

 Hiệu trưởng Khối Tiểu học

 Trường trung học      

 Wa-Hi                  

Lincoln             

 Tiếng Anh
 Tiếng Tây Ban Nha
 Tiếng Anh
 
 Tiếng Anh
 
 Tiếng Anh
 
 Tiếng Anh
 

Thực đơn tháng 2023 năm XNUMX

 CCF             

Hiệu trưởng Khối Tiểu học   

 Trường trung học        

 Wa-Hi                 

Lincoln             

 Tiếng Anh
 Tiếng Tây Ban Nha
 Tiếng Anh
 Tiếng Tây Ban Nha
 Tiếng Anh
 Tiếng Tây Ban Nha
 Tiếng Anh
 Tiếng Tây Ban Nha
 Tiếng Anh
 Tiếng Tây Ban Nha

Bánh mì sandwich

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến