A+ A A-

Tin tức

Lọc
Trưng bày # 
Tuần được đánh giá (ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX) 11-10-2022
Bản tin Nhân viên ngày 10-10 (Bản tóm tắt cuộc họp nghiên cứu của hội đồng trường ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX) 11-04-2022
10-10 Bản tóm tắt hội đồng quản trị (ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX) 10-19-2022
Bản tin ngày 10-10 (ngày 4 tháng 2022 năm XNUMX họp Ban giám hiệu) 10-05-2022
Lịch trình Hội nghị Mùa thu 2022 09-29-2022
Bản tin 10-10 (cuộc họp hội đồng quản trị ngày 20 tháng 2022 năm XNUMX) 09-21-2022
Bản tin nhân viên ngày 10-10 (cuộc họp hội đồng trường ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX) 09-07-2022
Khảo sát về tư tưởng mới 09-07-2022
Mái nhà Sharpstein mới 09-02-2022
Tuần được đánh giá (ngày 2 tháng 2022 năm XNUMX) 09-02-2022
Tổng kết trong tuần (ngày 26 tháng 2022 năm XNUMX) 08-26-2022
Tuần được đánh giá (ngày 19 tháng 2022 năm XNUMX) 08-19-2022
Bản tin nhân viên ngày 10-10 (cuộc họp hội đồng trường ngày 16 tháng 2022 năm XNUMX) 08-17-2022
Khai mạc trường học 08-05-2022
Bản tin nhân viên ngày 10-10 (ngày 21 tháng 2022 năm XNUMX) 06-22-2022
Tổng kết trong tuần (ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX) 06-10-2022
Bản tin Nhân viên ngày 10-10 (Ngày 7 tháng 2022 năm XNUMX Họp Ban Giám hiệu) 06-08-2022
Tổng kết trong tuần (ngày 3 tháng 2022 năm XNUMX) 06-03-2022
Tổng kết trong tuần (ngày 20 tháng 2022 năm XNUMX) 05-19-2022
Bản tin nhân viên ngày 10-10 (cuộc họp hội đồng quản trị ngày 17 tháng 2022 năm XNUMX) 05-18-2022
Tổng kết trong tuần (ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX) 05-13-2022
Đầu vào của bạn là cần thiết - ThoughtExchange 05-10-2022
Tổng kết trong tuần (ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX) 05-06-2022
Họp & Xem tiếp nhận Chương trình giảng dạy 05-05-2022
Bản tin nhân viên ngày 10-10 (cuộc họp hội đồng quản trị ngày 3 tháng 2022 năm XNUMX) 05-04-2022

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến