A+ A A-

Biểu mẫu phê duyệt tờ rơi

 

ĐẾN: Đại diện của các tổ chức cộng đồng và khu vực
TỪ: Susie Golden, Trợ lý Hành chính cho Tổng Giám đốc Trường học

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ nhanh nhất có thể yêu cầu phê duyệt tờ rơi của bạn. Khi không thể xem xét ngay lập tức, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau khi tài liệu của bạn được chấp thuận hoặc bị từ chối, thông thường trong vòng 24 giờ. Vui lòng liên hệ với tôi theo số 509-526-6715 hoặc sgolden@wwps.org nếu bạn có bất kỳ câu hỏi. Để tham khảo, Hội đồng Trường Công lập Walla Walla Chính sáchThủ tục 4060, Phân phối Tài liệu cho Học sinh, có trên trang web của học khu (www.wwps.org).

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến