A+ A A-

Tháng Tri ân Tình nguyện viên Sharon Carter

Tháng Tư là Tháng Tri ân Tình nguyện viên. Sharon Carter thường xuyên làm tình nguyện viên tại Trường tiểu học Berney. Bà bắt đầu tham gia tình nguyện tại Berney vì cháu gái bà đang là sinh viên. Cháu gái của bà hiện đã là học sinh trung học. Sharon tiếp tục làm tình nguyện viên tại Berney vì cô ấy thích giúp đỡ và dành thời gian cho các giáo viên và học sinh.

Khi chúng ta kỷ niệm Tháng Tri ân Tình nguyện viên Trường học, chúng ta hãy cảm ơn tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời vì sự cống hiến không ngừng nghỉ và tác động sâu sắc của họ trong việc hình thành thế hệ tương lai. Hãy truy cập trang web của khu học chánh và nhấp vào biểu tượng VIP để xem bạn có thể trở thành tình nguyện viên tuyệt vời tiếp theo của chúng tôi như thế nào.

#tháng đánh giá tình nguyện #Tầm nhìn2030 #Được tìm kiếm nhiều nhấtSau khi tốt nghiệp

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến