A+ A A-

Tháng Tri ân Tình nguyện viên - Melissa Gardner

Tháng Tư là Tháng Tri ân Tình nguyện viên. Melissa Gardner đã làm tình nguyện viên cho WWPS được 22 năm. Cô ấy đã ở Green Park được sáu năm rồi. Khi chúng ta kỷ niệm Tháng Tri ân Tình nguyện viên Trường học, chúng ta hãy cảm ơn tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời vì sự cống hiến không ngừng nghỉ và tác động sâu sắc của họ trong việc hình thành thế hệ tương lai.

Hãy truy cập trang web của khu học chánh và nhấp vào biểu tượng VIP để xem bạn có thể trở thành tình nguyện viên tuyệt vời tiếp theo của chúng tôi như thế nào.

#tháng tri ân tình nguyện viên

# Tầm nhìn2030

#Được tìm kiếm nhiều nhấtSau khi tốt nghiệp

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến