A+ A A-

Loạt Video Cấp Cao - Joseph Segovia

Gặp gỡ loạt video về những sinh viên tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp được mong đợi nhất ở Washington

Khóa 2023 - Joseph Segovia, Wa-Hi

Trường Công lập Walla Walla đang sản xuất một loạt video vào mùa xuân này với các học sinh lớp XNUMX trong toàn khu học chánh. Loạt bài này - Gặp gỡ những sinh viên sắp tốt nghiệp mạnh mẽ nhất của Washington - nhằm mục đích giới thiệu những sinh viên sắp tốt nghiệp này đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. Các video mới sẽ được phát hành mỗi tuần trước lễ tốt nghiệp vào tháng XNUMX.

Vui lòng dành vài phút để xem những video này và xem tại sao những học sinh tuyệt vời này lại là những đại diện tuyệt vời cho Tuyên bố Tầm nhìn của học khu về Phát triển những Học sinh Sau khi Tốt nghiệp Mạnh dạn nhất của Washington.

 Video đã lưu trữ

Khóa 2023 - Miki Joshua, Wa-Hi 

Khóa 2023 - Patrick Hubbard, Wa-Hi 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến