A+ A A-

Giờ làm việc vào mùa hè của văn phòng quận

Văn phòng Học khu Walla Walla Giờ mùa hè
• 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm / 1 đến 4 giờ chiều (Đóng cửa từ 12 giờ đến 1 giờ chiều để nghỉ trưa)
• Đóng cửa vào ngày 4 & 5 tháng XNUMX
• 364 S. Park Street / 509.527.3000

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến