A+ A A-

Chương trình Sức mạnh Mùa hè MIỄN PHÍ

Chương trình tăng cường sức mạnh và điều kiện cho quỷ xanh mùa hè MIỄN PHÍ
• Chương trình Sức mạnh và Điều kiện của Quỷ xanh (MIỄN PHÍ)
• Từ nay đến ngày 29 tháng XNUMX
• Trường trung học Walla Walla
• Có hai phiên (8-9 giờ sáng hoặc 9-10:30 sáng)
• Dành cho vận động viên-học sinh lớp 6 đến lớp 12
• Đăng ký trên FamilyID 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến