A+ A A-

Tất cả chúng tôi "BEE" dài ở đây

Hiệu trưởng Jenny Foster của Trường Tiểu Học Edison dành thời gian để tôn vinh một hành động tốt trong chương trình We All “BEE” dài hạn của cô ấy. Foster đã giới thiệu các nhãn dán ong nghệ dễ thương với các ghi chú cá nhân để ghi nhận những học sinh và nhân viên ủng hộ văn hóa học đường tích cực.

Sự sáng tạo của Foster dựa trên các từ trong chiến dịch @wwschools We All Belong Here.

TẤT CẢ CHÚNG TÔI BÊN TRONG ĐÂY

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến