A+ A A-

Video cập nhật trái phiếu sắp ra mắt

Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Wade Smith đã quay một đoạn video có cập nhật toàn diện về các dự án trái phiếu của học khu. Anh ấy cung cấp các chuyến tham quan đi bộ đến Trường Trung học Lincoln, Trường Trung học Pioneer và Trường Trung học Walla Walla. Giám đốc Smith cũng kiểm tra với các thành viên Ủy ban Giám sát Bond là Dick Moeller và Tony Wenham. Hãy tìm video mới thú vị này vào cuối tháng này!

Giữ liên lạc!

- Trang mạng: https://www.wwps.org/bond

- Twitter: @bondwwps

Trang Ảnh Thăm Trang 091521

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến