Thông tinỨng dụng kép 24-25   Xét duyệt sớm kết thúc vào ngày 15 tháng 2024 năm XNUMX | Tìm hiểu thêm

A+ A A-

Bản tin Nhân viên ngày 10-10 (Bản tóm tắt cuộc họp nghiên cứu của hội đồng trường ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX)

Bản tin Nhân viên ngày 10-10 (Bản tóm tắt cuộc họp nghiên cứu của hội đồng trường ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX)

Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem tóm tắt về cuộc họp nghiên cứu của hội đồng trường ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX.
Bản tin nhân viên ngày 10-10 (Liên kết ParentSquare dành cho nhân viên)
Liên kết BoardBook (dành cho phụ huynh và công chúng)

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến