Đăng ký
Ghi danh mở 2024-25 và Đăng ký mẫu giáo hiện đang mở    Thông tin tuyển sinh | Thông tin mẫu giáo

A+ A A-

E-News / Tuần được đánh giá

tin tức
Đăng ký để nhận E-News từ Trường Công lập Walla Walla!

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Kho lưu trữ Tin tức điện tử mới nhất hiện đang ngoại tuyến và sẽ sớm hoạt động trở lại.

Tuần được đánh giá trước năm 2013

 
Tên tập tin Mới đổi
WIR090712.pdf 09/26/2012 05:33
WIR083112.pdf 09/26/2012 05:33
WIR082412.pdf 09/26/2012 05:33
WIR081712.pdf 09/26/2012 05:33
WIR080312.pdf 09/26/2012 05:33
WIR072012.pdf 09/26/2012 05:33
WIR071312.pdf 09/26/2012 05:33
WIR062912.pdf 09/26/2012 05:33
WIR062212.pdf 09/26/2012 05:33
WIR061512.pdf 09/26/2012 05:33
WIR060812.pdf 09/26/2012 05:33
WIR060112.pdf 09/26/2012 05:33
WIR052512.pdf 09/26/2012 05:33
WIR051812.pdf 09/26/2012 05:33
WIR051112.pdf 09/26/2012 05:33
WIR050412.pdf 09/26/2012 05:33
WIR042712.pdf 09/26/2012 05:33
Tuần_in_Review_041312.pdf.1 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_041312.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_033012.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_032312.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_031612.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_030912.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_030212.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_022412.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_021612.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_021012.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_020312.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_012712.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_012012.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_011312.pdf 09/26/2012 05:33
Week_in_Review_010612.pdf 09/26/2012 05:33
WeekinReview121412.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview120712.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview113012.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview111612.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview110912.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview110212.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview102612.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview101912.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview101212.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview100512.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview092812.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview092112.pdf 02/05/2013 20:02
WeekinReview091412.pdf 02/05/2013 20:02
 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến