A+ A A-

Cơ quan quản lý khu học chánh, quyền tài phán và tính minh bạch

THẨM QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ CÔNG BỐ CỦA HỌC VIỆN

Sổ tay Phụ huynh / Học sinh này nêu các hướng dẫn về quyền và trách nhiệm của học sinh và không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên pháp lý. Nó không tạo ra bất kỳ quyền hợp đồng nào, và học khu có toàn quyền sửa đổi các điều khoản của sổ tay này bất cứ lúc nào. Các thủ tục của mỗi trường bổ sung vào Sổ tay Phụ huynh / Học sinh và nên được tham khảo để có các hướng dẫn cụ thể hơn. Nếu một quy định về các thủ tục của một trường riêng lẻ không phù hợp với Sổ tay Phụ huynh / Học sinh này, thì sổ tay này sẽ bị thay thế.
 
Các quy định của Sổ tay Phụ huynh / Học sinh có hiệu lực:
• Trong giờ học bình thường và / hoặc trong khuôn viên trường học.
• Trong quá trình đưa đón học sinh.
• Vào những thời điểm và những nơi mà ban giám hiệu và nhân viên trường học thích hợp có quyền tài phán bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện do trường tài trợ, các chuyến đi thực tế, các hoạt động thể thao và các hoạt động khác liên quan đến trường học.
• Trên đường đến hoặc từ trường hoặc một sự kiện liên quan đến trường.
 
Ngoài ra, hiệu trưởng, bất kỳ viên chức trường công lập nào hoặc người giám sát được chỉ định có quyền thực hiện hành động hành chính khi hành vi sai trái của học sinh khi rời trường trong một hoạt động ở trường có thể gây bất lợi cho học sinh, các học sinh khác, nhân viên hoặc đối với quá trình giáo dục có trật tự.

Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện các hành động tùy ý bất cứ khi nào quá trình giáo dục bị đe dọa làm gián đoạn. Không có điều gì sau đây nhằm ngăn cản một nhân viên, giáo viên, hiệu trưởng hoặc quản trị viên khác sử dụng phán đoán tốt nhất của họ đối với một tình huống cụ thể.
 
Trường Công lập Walla Walla cam kết đảm bảo tính minh bạch, công bằng và khả năng tiếp cận. Phụ huynh, người giám hộ và học sinh có thể truy cập toàn bộ nội dung của cuốn sổ tay trên trang web của học khu. Những người cần hỗ trợ, tài liệu in, thiết bị điện tử và các hỗ trợ khác liên quan đến cuốn sổ tay này có thể yêu cầu điều này bằng cách liên hệ với trường học của con bạn hoặc Văn phòng Học khu Công lập Walla Walla.

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến