A+ A A-

Khảo sát gia đình hàng năm của EES

Trường Công lập Walla Walla hợp tác với Trung tâm Hiệu quả Giáo dục để thực hiện một cuộc khảo sát phản hồi hàng năm cho tất cả phụ huynh và người giám hộ. Lần đầu tiên được triển khai vào năm 2017, thông tin đầu vào hàng năm này cung cấp thông tin quan trọng về cách chúng tôi có thể phục vụ (các) học sinh của bạn tốt hơn. Nó đã đóng vai trò quan trọng trong những năm gần đây, khi chúng tôi tiếp tục định hình và cải thiện các trường học của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh và gia đình. 

Khảo sát Gia đình 2023-2024

PARENTS/FAMILIES - Nhấp chuột nhấp vào ĐÂY to take the 2023-2024 CEE survey. The survey closes March 1, 2024

Walla Walla EES Family QR Code

 

 

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến