A+ A A-

Chính sách & Quy trình Tìm kiếm

3424 (P) - Đảo ngược quá liều liên quan đến opioid

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 3424

LẠI QUÁ LIỀU CÓ LIÊN QUAN VỚI OPIOID

Thuốc đảo ngược quá liều opioid và thở cấp cứu là những can thiệp dựa trên bằng chứng được biết là dẫn đến kết quả tích cực cho những người trải qua quá liều liên quan đến opioid. Học khu sẽ sử dụng Hướng dẫn Chính sách & Huấn luyện Liên quan đến Quá liều Thuốc phiện trong Môi trường Trường học do Văn phòng Giám đốc Học khu Hướng dẫn Công xuất bản.

Thuốc phiện và quá liều
Thuốc phiện là một nhóm thuốc có nguồn gốc từ cây thuốc phiện hoặc được tạo ra hoàn toàn trong phòng thí nghiệm. Thuốc phiện bao gồm morphin, codeine, oxycodone, hydrocodone, hydromorphone, heroin, meperidine, fentanyl và methadone. Có opioid theo toa và opioid được tạo ra và thu được một cách bất hợp pháp.

Quá liều opioid xảy ra khi ai đó đã dùng quá nhiều opioid. Các chất dạng thuốc phiện tổng hợp như Fentanyl đặc biệt nguy hiểm do hiệu lực của nó và có thể được thêm vào các loại ma túy đường phố bất hợp pháp. Một người có thể gặp các tác động không đe dọa đến tính mạng như buồn nôn, nôn hoặc buồn ngủ. Một người cũng có thể gặp phải các tác động đe dọa đến tính mạng có thể dẫn đến tử vong, bao gồm thở không thường xuyên hoặc vắng mặt, nhịp tim chậm hoặc không đều, không phản ứng với kích thích và phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Quá liều opioid có thể xảy ra cố ý hoặc trong nhiều trường hợp không cố ý sau khi tiêm, uống hoặc hít phải opioid. Đánh giá một cá nhân về khả năng đáp ứng và nhịp thở là rất quan trọng đối với kết quả thành công của một người trải qua quá liều opioid.

Quá liều opioid cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Điều cần thiết là phải có một chuyên gia y tế được đào tạo đánh giá tình trạng của một người trải qua quá liều. Tất cả các trường phải kích hoạt các dịch vụ y tế khẩn cấp trong trường hợp quá liều dự kiến. Naloxone chỉ có hiệu quả nếu có opioid liên quan đến quá liều. Naloxone sẽ không đảo ngược tình trạng quá liều liên quan đến rượu, benzodiazepine hoặc cocaine. Luật Good Samaritan của Washington cung cấp một số biện pháp bảo vệ khi gọi 911 để cứu một mạng người, ngay cả khi có ma túy tại hiện trường theo RCW 69.50.315. Nạn nhân và người gọi 911 không thể bị truy tố vì tội chiếm hữu đơn thuần. Học khu sẽ tuân theo các bước của Bộ Y tế Washington về việc sử dụng naloxone cho trường hợp quá liều ma túy. (https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/150-126-NaloxoneInstructions.pdf)

Nhận và Duy trì Sử dụng Thuốc Quá liều Opioid
Nếu có lệnh thường trực trên toàn tiểu bang về các dạng naloxone tiêm vào mũi hoặc tiêm bắp tự động, học khu sẽ thu nhận và duy trì các dạng thuốc hỗ trợ điều trị quá liều opioid đó.

Học khu có thể tìm cách mua thuốc hỗ trợ điều trị quá liều opioid thông qua sự quyên góp từ các nhà sản xuất, tổ chức phi lợi nhuận, bệnh viện và các cơ quan y tế địa phương. Học khu cũng có thể mua thuốc ngăn chặn quá liều opioid trực tiếp từ các công ty hoặc nhà phân phối với giá chiết khấu. Học khu phải duy trì tài liệu bằng văn bản về nỗ lực thiện chí của mình để có được thuốc điều trị quá liều opioid từ những nguồn này.

Quản lý trường học tại mỗi trường trung học cấp huyện phải đảm bảo rằng thuốc ngăn chặn quá liều opioid được bảo quản an toàn và nhất quán với các hướng dẫn của nhà sản xuất. Y tá của Học khu cũng sẽ đảm bảo duy trì một kho dự trữ thuốc ngăn chặn quá liều opioid đầy đủ với nhu cầu dự kiến ​​hợp lý. Thuốc nên được đánh giá thường xuyên để đảm bảo có đủ thời gian để mua lại thuốc trước ngày hết hạn.

Thuốc đảo ngược quá liều opioid phải được dán nhãn rõ ràng trong tủ không khóa, dễ lấy ở nơi có giám sát. Cân nhắc cất giữ thuốc đảo ngược quá liều opioid ở cùng một vị trí với các loại thuốc cứu nguy khác. Ngày hết hạn phải được ghi vào nhật ký thích hợp tối thiểu hai lần mỗi năm. Các vật liệu bổ sung (ví dụ như khẩu trang, găng tay, v.v.) liên quan đến việc ứng phó với một cá nhân nghi ngờ quá liều opioid có thể được lưu trữ cùng với thuốc.

Hội thảo
Các trung tâm y tế trong trường học có trách nhiệm đào tạo nhân sự của họ.

Học khu sẽ đảm bảo mỗi trường trung học có ít nhất một nhân viên có thể phân phối hoặc quản lý thuốc ngăn chặn quá liều opioid phù hợp với hướng dẫn của OSPI và chính sách / quy trình này.

Học khu sẽ duy trì nhật ký của tất cả những người trả lời đã được đào tạo được chỉ định cho mỗi trường trung học. Nhật ký sẽ bao gồm danh sách tất cả những người được chỉ định là người đáp ứng đã được đào tạo, danh sách các khóa đào tạo của họ với ngày và địa điểm của khóa đào tạo và tên của người đào tạo.

Các cá nhân đã được chỉ định trực tiếp thuốc hỗ trợ đảo ngược quá liều opioid theo RCW 69.41.095 sở hữu và sử dụng hợp pháp thuốc đảo ngược quá liều opioid, dựa trên đơn thuốc cá nhân của họ. Tuy nhiên, những cá nhân “tự mang vác” đó phải xuất trình bằng chứng về việc được đào tạo do một y tá chuyên nghiệp đã đăng ký được cấp phép được học khu tuyển dụng hoặc ký hợp đồng xác nhận hoặc tham gia khóa đào tạo của học khu. Những cá nhân tự mang này không được tính vào những người phản ứng đã được đào tạo được chỉ định tại mỗi trường trung học.

Trách nhiệm pháp lý
Trách nhiệm của học khu và người hành nghề được giới hạn như được mô tả trong RCW 69.41.095.

Phát hành: Tháng 2020 năm XNUMX

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến