A+ A A-

Lịch họp của hội đồng quản trị

Lịch họp Hội đồng quản trị

biểu tượng nhận xét Bình luận của công dân: Ban giám hiệu hoan nghênh các ý kiến ​​và câu hỏi của bạn trong thời gian dành cho các kinh doanh họp lấy ý kiến ​​của công dân. Những người tham dự đăng ký để cung cấp ý kiến ​​công khai bằng cách sử dụng ký tên trong phòng họp trước khi bắt đầu thời gian lấy ý kiến ​​của công dân của cuộc họp.

Phát và ghi video trực tiếp (Chính sách hội đồng quản trị 1400)
Với nỗ lực tối đa hóa lượng người xem và tính minh bạch của công chúng, hội đồng quản trị dự định phát video trực tiếp và ghi lại tất cả các cuộc họp kinh doanh thường xuyên để những người quan tâm có thể xem từ xa hoặc vào một ngày sau đó. Ngoài ra, nếu năng lực của khán giả hoặc các trường hợp khó khăn khác đảm bảo, hội đồng có thể chọn phát sóng và ghi lại các cuộc họp nghiên cứu, đặc biệt hoặc khẩn cấp. Thông tin về cách truy cập tính năng phát trực tiếp và ghi âm, khi có sẵn, sẽ được đưa vào thông báo công khai.

 

 Ngày  Thời gian Địa Chỉ  Loại cuộc họp
18 Tháng Sáu, 2024 4: 00 chiều  Tòa nhà quản lý WWPS
- Lịch trình sự kiện
- Xem trực tiếp: https://wwps-org.zoom.us/j/97257748015
- Nghe: Quay số 1-253-215-8782 và nhập
ID hội thảo trên web: 972 5774 8015
- Chương trình nghị sự tiếng Tây Ban Nha/Chương trình nghị sự Español
Họp kinh doanh thường xuyên 
16 Tháng Bảy, 2024 4: 00 chiều  Tòa nhà quản lý WWPS  Họp kinh doanh thường xuyên 
Tháng Tám 20, 2024 4: 00 chiều  Tòa nhà quản lý WWPS  Họp kinh doanh thường xuyên 

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến