A+ A A-

Thông tin trang tính trợ giúp

 

 

Học từ xa COVID-19

Trang web hỗ trợ kỹ thuật

 

Google Classroom

Cách sử dụng lớp học

Cách đến với Google Hangouts / Meet

ScreenCastify để ghi lại màn hình

Tạo kênh YouTube

Kết nối với Kajeet

 

Thư thoại & Chuyển tiếp Điện thoại

Mới Hướng dẫn về Điện thoại Avaya

Mới Nhắn tin bằng giọng nói của Avaya

Thiết lập thư thoại kế thừa

** Cách chuyển tiếp điện thoại

Thiết lập Google Voice

 

SWIVL

SWIVL- Cách sử dụng

  

 Hỗ trợ ZOOM

 

Thiết lập thu phóng và các phương pháp hay nhất

Thu phóng cho Giáo dục

Trung tâm hỗ trợ thu phóng 

 

Hỗ trợ Skyward

Tập huấn về sổ điểm trung học

Báo cáo điểm qua email

Ứng dụng di động Skyward dành cho cha mẹ

Ứng dụng di động Skyward dành cho giáo viên

 

Oasis Trợ giúp

Hướng dẫn sử dụng Oasis
Oasis Complete Handbook

  

 

Trợ giúp về Chromebook

Thêm người đăng nhập

Xem tên & số sê-ri

Đặt lại mật khẩu Gmail dành cho sinh viên

Trợ giúp Xoay màn hình

Trợ giúp Kính lúp Màn hình

Trợ giúp về màn hình gương

Hãy Ảnh chụp màn hình

Trợ giúp Bàn di chuột

Đặt nút khóa nắp

Xóa hồ sơ người dùng

 

Trang tính trợ giúp khác

Tiện ích mở rộng Keep Awake

Hỗ trợ iReady

Đăng nhập Chromebook dành cho giáo viên

Đăng nhập Chromebook của sinh viên

2017 iReady Helpheet

Đăng nhập vào trình duyệt Chrome 

iReady trên Máy tính để bàn không có Máy ảnh

iReady trên Máy tính để bàn có Máy ảnh

Hướng dẫn Đào tạo dành cho Phụ huynh của iReady

iReady Đăng nhập tại Trang chủ (Eng)

iReady Login at Home (Khoảng thời gian)

Gmail và Lịch

1 Đăng nhập Trang web Gmail

2 Thiết lập Gmail ban đầu

3 Thiết lập Lịch Gmail

4 Thêm bản xem trước lịch vào Gmail

5 Thiết lập hệ điều hành Gmail

 

 

SchoolDude

 

đăng nhập thông tin

 

Bảng trợ giúp trực tiếp CNTT

 

 

 

Hỗ trợ SBA

Kiểm tra SBA - Chromebook

Máy in / Máy photocopy

Đặt máy in mặc định

Thêm / Cài đặt Máy in

Kyocera Private Print (video)

 

 

Đăng nhập Windows

Quy trình đăng nhập

Quyền truy cập máy chủ tệp của trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

SS-logo-alert-trong suốt Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến