A+ A A-

Tài liệu hướng dẫn và chương trình giảng dạy dựa trên nghiên cứu

Ngôn ngữ miệng

Ngôn ngữ để Học tập: dành cho các lớp Kdg.-2
Language for Learning là chương trình Hướng dẫn Trực tiếp dạy học sinh hàng trăm khái niệm ngôn ngữ, từ vựng và thông tin cơ bản làm nền tảng cho việc đọc hiểu. Mọi hoạt động hướng dẫn đều là một phần của chuỗi tổng thể dẫn đến tư duy bậc cao và thúc đẩy khả năng hiểu. 
www.sraonline.com

Ngôn ngữ cho Tư duy: dành cho lớp 1-3.
Ngôn ngữ cho Tư duy được xây dựng dựa trên từ vựng, khái niệm và mẫu được giới thiệu trong Ngôn ngữ để học. Nội dung của chương trình bao gồm suy luận, kể lại tài khoản và xác định nghĩa của câu. Ngôn ngữ cho Tư duy tạo tiền đề cho việc đọc hiểu và phân tích ngữ pháp của ngôn ngữ viết.
www.sraonline.com

Nói chuyện
Chương trình Talkies phù hợp với lý thuyết nhận thức, Lý thuyết mã hóa kép và thông qua các bước tuần tự đưa mã phi ngôn ngữ của hình ảnh vào ý thức. Mục tiêu là thu hút cá nhân để tạo ra và tiếp cận một cách có ý thức các biểu diễn tinh thần và kích thích nhận thức của họ về mối liên hệ giữa hình ảnh và ngôn ngữ. Nó đóng vai trò là phần mở đầu cho chương trình Hình dung và Ngôn ngữ. www.ganderpublishing.com

Reading

Chương trình giải trình tự âm vị tiếng chuông Lindamood - (LiPS)
Môi phát triển nhận thức về âm vị, khả năng xác định các âm thanh riêng lẻ và thứ tự của chúng trong các từ để có khả năng đọc, đánh vần và nói. Nhận thức âm vị yếu là một nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về giải mã và chính tả. Chương trình này sử dụng ngôn ngữ để gắn nhãn giao diện của các âm vị. Nó dạy học sinh sử dụng thông tin đa giác quan để phát triển một hệ thống phản hồi nhằm thúc đẩy quá trình tự sửa lỗi trong lời nói, cách đọc và chính tả. 
www.ganderpublishing.com

Nhìn thấy sao
Nhìn thấy các vì sao là một chương trình hướng dẫn tuần tự để phát triển trí tưởng tượng về các chữ cái trong từ, làm cơ sở cho việc giải mã và đánh vần. Hướng dẫn dựa trên quy trình của See Stars giáo viên học sinh tạo hình ảnh tinh thần cho các chữ cái trong các từ và kết nối hình ảnh đó với âm thanh của ngôn ngữ. Quá trình xử lý trực quan âm thanh và ký hiệu viết này được gọi là hình ảnh ký hiệu, một kỹ năng thiết yếu làm nền tảng cho việc đọc trôi chảy và viết chính tả chính xác.
www.ganderpublishing.com

Hình dung và diễn đạt bằng lời - (V&V)
Hình dung và diễn đạt bằng lời là một chương trình hướng dẫn tuần tự để phát triển trí tưởng tượng làm cơ sở cho khả năng hiểu ngôn ngữ, đọc hiểu và tư duy phản biện. Hướng dẫn dựa trên quy trình dạy học sinh đưa hình ảnh tinh thần vào ý thức, kết nối nó với ngôn ngữ nói và viết, đồng thời kết hợp hình ảnh cho ngôn ngữ mở rộng thành một tổng thể được chụp ảnh - một cử chỉ được chụp ảnh (toàn bộ). 
www.ganderpublishing.com

dấu ấn
Chương trình Đọc hiểu Edmark dạy đọc bắt đầu và phát triển ngôn ngữ cho những người chưa đọc. Sử dụng phương pháp tiếp cận toàn bộ từ, các từ được giới thiệu với nghĩa để cung cấp thực hành hiểu và sử dụng từ trong ngữ cảnh câu chuyện. Việc giới thiệu các từ và sự tiến triển của cấu trúc câu được lên kế hoạch cẩn thận cũng thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ. Hướng dẫn Scaffold qua các cấp độ giúp phát triển kỹ năng từ vựng. Các bước hướng dẫn ngắn, lặp đi lặp lại và liên tục củng cố tích cực giúp xây dựng sự tự tin cho bản thân khi đọc. 
www.donjohnston.com/products/edmark/index.html

Phần thưởng - Sopris West
Dạy học sinh sử dụng chiến lược đọc từ đa âm tiết linh hoạt, đã được nghiên cứu xác thực để giải mã các từ dài và tăng khả năng đọc trôi chảy trong các đoạn văn có độ dài đầy đủ. PHẦN THƯỞNG có các bài học do giáo viên hướng dẫn (25 ở Trình độ Trung cấp và 20 ở Trình độ Trung học) mang lại lợi ích cho những sinh viên đã thành thạo các kỹ năng đọc cơ bản nhưng chưa đọc chính xác hoặc thông thạo các tài liệu ở cấp độ gade.
www.sopriswest.com

Đọc sửa - Giải mã:
Giáo viên đã chỉ đạo hướng dẫn giải quyết một loạt các vấn đề về giải mã từ nhận biết âm vị đến các từ đa âm tiết, để những học sinh đang gặp khó khăn có thể bắt kịp các bạn cùng lứa tuổi. Các câu chuyện được viết cho chương trình cung cấp sự tiến bộ dần dần trong việc phát triển kỹ năng không khuyến khích đoán, phát triển kỹ năng giải mã chính xác và xây dựng sự trôi chảy với tốc độ đọc khoảng 90 từ mỗi phút. Chương trình can thiệp đã được chứng minh này cung cấp bốn cấp độ đưa học sinh từ học các âm chữ cái và kết hợp để đọc ở cấp độ nâng cao. 
www.sraonline.com

Đọc sửa - hiểu:
Chương trình này giúp học sinh phát triển vốn từ vựng và các chiến lược cụ thể mà họ cần để hiểu sách giáo khoa của mình. Những người đọc cố gắng sẽ xây dựng từ vựng và thông tin một cách có hệ thống, phát triển các kỹ năng lập luận bậc cao và tổ chức và ghi nhớ thông tin cho việc học. Chương trình can thiệp đã được chứng minh này cung cấp bốn cấp độ đưa học sinh từ việc xây dựng vốn từ vựng đến phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao. 
www.sraonline.com

Ngôn ngữ! Sopris West
Chương trình Giảng dạy Văn học Toàn diện làm tăng thành tích của những học sinh đọc kém hơn hai năm hoặc nhiều hơn so với cấp lớp. Cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để hướng dẫn đọc viết, LANGUAGE! tăng tốc học tập để học sinh có thể truy cập nội dung ở cấp lớp. Được thiết kế đặc biệt cho những người học gặp khó khăn-những người học tiếng Anh (ELL) và học sinh trong giáo dục đặc biệt hoặc giáo dục phổ thông — LANGUAGE! dẫn đến cải thiện khả năng đọc hiểu và khả năng diễn đạt bằng văn bản. Sự can thiệp chuyên sâu này:
www.sopriswest.com

  • Tích hợp sáu yếu tố chính của kiến ​​thức văn học
  • Rõ ràng và toàn diện
  • Cung cấp một phạm vi và trình tự vững chắc
  • Dựa vào đánh giá liên tục và tổng kết để hướng dẫn hướng dẫn
  • Cho phép học sinh tham gia và đạt được thành tích trong các lớp học ở cấp lớp

Thành công sớm trong việc đọc (EIR)
Thành công sớm trong Đọc (EIR) dựa trên 12 năm nghiên cứu trong lớp học do Tiến sĩ Barbara Taylor thực hiện. Chương trình hỗ trợ nhận thức âm vị, ngữ âm, trôi chảy, hiểu và từ vựng. Chương trình bao gồm hướng dẫn có hệ thống, có khung để giúp học sinh dưới cấp phát triển khả năng đọc trôi chảy cũng như các kỹ năng ngữ âm và chiến lược giải mã. Chương trình bao gồm Sách hướng dẫn dành cho giáo viên dễ theo dõi với đầy đủ giáo án, công cụ đánh giá, hỗ trợ quản lý. Các hoạt động ngữ âm và thực hành và thư phụ huynh. Tài liệu bao gồm 60 cuốn sách cho mỗi cấp độ, được sắp xếp theo thứ tự từ bài đọc cấp độ dễ đến khó hơn.

Đọc tốt: Mẫu giáo
Read Well: Trường mẫu giáo cung cấp tài liệu toàn diện cho giáo viên và học sinh để hướng dẫn rõ ràng cho cả lớp và nhóm nhỏ. Kindergarten Read Well cung cấp hướng dẫn rõ ràng về nhận thức âm vị, ngữ âm, từ vựng và khả năng hiểu với trọng tâm đặc biệt là phát triển ngôn ngữ nói.
www.sopriswest.com

Đọc tốt: Lớp 1 và phụ đạo 2-3.
Đọc tốt kết hợp ngữ âm có hệ thống; học tập dựa trên thành thạo và nội dung phong phú. Trẻ em sẽ học cách phát triển kỹ năng giải mã mạnh mẽ, chiến lược hiểu và kiến ​​thức nội dung phức tạp. Read Well giới thiệu và đánh giá một cách có hệ thống các kỹ năng và chiến lược, sử dụng văn bản tường thuật và trình bày cũng như giới thiệu cho người đọc nhiều thể loại.
www.sopriswest.com

nước:
Chương trình đọc trên máy vi tính Waterford bao gồm ba cấp độ: người mới bắt đầu, người mới bắt đầu và người đọc thông thạo. Trình đọc nổi bật hoạt động dựa trên nhận dạng chữ cái tự động, nhận thức âm vị học, các khái niệm về chữ in và hiểu ngôn ngữ nói và viết. Người mới bắt đầu làm việc về ngữ âm, nhận dạng từ, viết và chính tả cũng như các chiến lược hiểu. Người đọc thông thạo thực hành đọc, nhận dạng từ, từ vựng, hiểu, hướng dẫn ngữ âm mở rộng và các hoạt động viết.  
www.pearsonschool.com

Can thiệp Đọc sớm (Tối ưu hóa)
Can thiệp Đọc sớm (Tối ưu hóa) dựa trên Dự án Tối ưu hóa, một nghiên cứu kéo dài 5 năm của Tiến sĩ Edward J. Kame 'ennui và Tiến sĩ Deborah C. Simmons. Chương trình xác định những học sinh có nguy cơ ở Mẫu giáo và lớp 1 và cung cấp biện pháp can thiệp để thúc đẩy thành tích đọc. Nghiên cứu cho thấy rằng 97% trẻ em mẫu giáo được dạy với Can thiệp Đọc hiểu EARYL có tỷ lệ thành tích nhanh hơn và có thể duy trì mức thành tích đó vào lớp hai.

Mô hình đọc hiểu đầu tiên về đọc viết
Dựa trên nghiên cứu hiện đại, Literacy First (Viện phát triển chuyên nghiệp) hỗ trợ các trường học phát triển, thực hiện và duy trì một kế hoạch chiến lược cho một chương trình xóa mù chữ toàn trường và cân bằng trong đó kết hợp cả ngữ âm và toàn bộ ngôn ngữ trong một hoạt động giải quyết vấn đề thái độ.
Phương pháp đọc viết Các phương pháp đầu tiên trang bị cho giáo viên một kho chiến lược mạnh mẽ để cho phép học sinh giải mã hệ thống ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ một cách chủ động. Để giúp trường phát triển chương trình thành công này, Literacy First cung cấp việc phát triển kế hoạch chiến lược, đào tạo hiệu quả, huấn luyện liên tục, thăm lớp học, trình diễn và đánh giá liên tục. Đồng thời, chương trình này giúp xây dựng năng lực trong đội ngũ nhân viên của tòa nhà để duy trì các sáng kiến ​​này mà không cần sự trợ giúp kéo dài từ bên ngoài.

Đọc thành thạo + Mẫu giáo:
Chương trình này bắt đầu bằng cách dạy các kỹ năng ngôn ngữ nói cần thiết để hiểu những gì được nói, viết và đọc trong lớp học. Hướng dẫn đọc bắt đầu với các bài học được trình tự cẩn thận về kỹ năng xác định âm thanh, phân đoạn và hòa trộn. Đến cuối lớp mẫu giáo, học sinh có thể nhận dạng và viết các chữ cái trong bảng chữ cái, đọc các câu chuyện ngắn, và đã có được vốn từ vựng về đọc khoảng 50 từ.  
www.sraonline.com

Đọc thành thạo + Cấp độ 1-4  
Chương trình này là một chương trình đọc toàn diện, hoàn chỉnh kết hợp nhận thức về ngữ âm, ngữ âm có hệ thống và rõ ràng cũng như việc giảng dạy trực tiếp từ vựng và các khái niệm hữu ích trong trường học. Khi học sinh tiến bộ qua các tài liệu phù hợp với cấp độ, các em sẽ xây dựng các chiến lược hiểu bài đồng thời mang đến những trải nghiệm phong phú với tài liệu chất lượng. Vật liệu được chọn để tăng cường kết nối với các lĩnh vực chủ đề khác.  
www.sraonline.com

Các cấp độ đọc A và B của Horizons:
Chương trình này dành cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp hai và xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự trôi chảy và hiểu bằng cách dạy nhận thức âm vị một cách có hệ thống, kỹ năng giải mã ban đầu và kỹ năng hiểu cơ bản. Học sinh phát triển sự trôi chảy và tự động trong khi phát triển các chiến lược hiểu.
www.sraonline.com

Horizons Reading Fast Track CD:
Chương trình này dành cho học sinh từ lớp hai đến giữa lớp ba. CD cấp độ mở rộng các kỹ năng giải mã và từ vựng quan trọng trong khi phát triển các chiến lược tư duy và hiểu ở cấp độ cao hơn. Những câu chuyện được quan tâm nhiều và các đoạn văn phi hư cấu có liên quan tạo cơ hội để đọc có ý nghĩa và giúp học sinh chuyển đổi giữa các chiến lược đọc tiểu thuyết và phi hư cấu. 
www.sraonline.com

Đọc tự nhiên:
Chương trình Đọc tự nhiên cung cấp một phương pháp để cải thiện khả năng đọc trôi chảy ở học sinh tiểu học đến trung học. Chương trình Đọc tự nhiên kết hợp ba chiến lược dựa trên nghiên cứu để cải thiện sự trôi chảy: làm mẫu cho giáo viên, đọc lặp lại và theo dõi tiến trình. Chương trình Đọc tự nhiên có thể dễ dàng thực hiện trong bất kỳ bối cảnh nào: lớp học, chương trình kéo dài cả ngày, phòng tài nguyên, hướng dẫn, v.v.  
www.readnaturally.com

Sang tiếng Anh:
Into English xây dựng các khái niệm đơn vị và từ vựng quan trọng đối với quá trình tiếp thu ngôn ngữ, mở rộng trình độ ngôn ngữ thông qua ngữ cảnh phong phú của văn học và nâng cao trình độ ngôn ngữ vào tất cả các lĩnh vực nội dung. Chương trình này cung cấp cho học sinh ESL quyền truy cập vào chương trình giảng dạy chính.

Leamos Tây Ban Nha
Leamos Espanol ở các lớp mẫu giáo đến lớp ba là chương trình Hướng dẫn Trực tiếp kết hợp phát triển ngôn ngữ miệng, các hoạt động nhận biết âm vị, hướng dẫn ngữ âm rõ ràng và các chiến lược hiểu. Các chương trình đầu tiên xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự trôi chảy và hiểu bằng cách giảng dạy nhận thức về ngữ âm và ngữ âm một cách có hệ thống. Học sinh áp dụng các chiến lược giải mã trong bối cảnh của những câu chuyện vui nhộn và hấp dẫn được viết theo một trình tự được phát triển cẩn thận. Các chương trình sau này cung cấp các câu chuyện được quan tâm nhiều và các đoạn văn phi hư cấu có liên quan, tạo cơ hội cho học sinh đọc để tìm hiểu ý nghĩa và giúp học sinh chuyển đổi giữa các chiến lược đọc tiểu thuyết và phi hư cấu. 
www.sraonline.com

De canciones a cuentes (Vần điệu Cancioneres)
De canciones a cuentes sử dụng phép thuật và sức mạnh của những cuốn sách do học sinh tạo ra để xây dựng khả năng thông thạo ngữ âm tiếng Tây Ban Nha và đảm bảo ứng dụng chiến lược của nó trong việc đọc và viết. Mục tiêu của chương trình là cung cấp hướng dẫn ngữ âm cho phép trẻ em đọc một cách tự động và chính xác và viết với cách đánh vần thông thường. Để đạt được mục tiêu này, De canciones a cuentes đưa ra hướng dẫn trực tiếp, có hệ thống cho một loạt các yếu tố ngữ âm. 

Estrellity
Estrellitia là một chương trình đọc tiếng Tây Ban Nha bổ sung, dựa trên ngữ âm, cấp tốc bắt đầu. Nó sử dụng phương pháp tiếp cận đa giác quan bằng cách tích hợp các tín hiệu thị giác, tụng kinh, hoạt động vận động và toàn bộ chiến lược ngôn ngữ. Estrellitias thu hẹp khoảng cách ở trẻ mẫu giáo từ người không biết đọc sang người biết đọc trong vòng chưa đầy một năm, thúc đẩy trẻ lớp một vượt qua quá trình giải mã trong vòng 6-8 tuần và xây dựng khả năng đọc trôi chảy và hiểu sớm để ngăn ngừa các vấn đề học tập sau này.
www.estrellita.com

Elfonetica
Elfonetica cung cấp cho học sinh ứng dụng ngay lập tức các kỹ năng ngữ âm vào văn học. Elfonetica bao gồm một tập hợp các văn bản có thể giải mã cho từng bộ âm tiết, số lượng từ và mức độ đọc tăng dần để bắt kịp tốc độ phát triển của học sinh, các băng ghi âm xây dựng sự trôi chảy và cung cấp các bài đọc lặp lại để cải thiện khả năng hiểu.
www.hampton-Brown.com

ABC Elbramos
Chương trình đọc tiếng Tây Ban Nha bao gồm thẻ bảng chữ cái, sách lớn và trò chơi. 
www.rigby.harcourtachieve.com

Chiqui Libros
Sách đọc cá nhân bằng tiếng Tây Ban Nha cho mỗi chữ cái của bảng chữ cái. 
www.rigby.harcourtachieve.com

Ngôn ngữ viết

Những cuộc phiêu lưu trong ngôn ngữ 1, 2, 3, 4a, 4b
Adventures in Language là một chương trình hướng dẫn trực tiếp nhiều cấp độ nhằm phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và diễn đạt bằng văn bản. Nó có thể được sử dụng với học sinh từ nửa cuối lớp 1 đến học sinh lớp tám. Những cuộc phiêu lưu trong ngôn ngữ cũng có thể thích hợp cho học sinh giáo dục đặc biệt lớn tuổi hơn để giúp chúng có được các kỹ năng diễn đạt bằng ngôn ngữ và chữ viết. Trình tự giảng dạy được thiết kế cẩn thận là một trong những lý do cho mức độ thành công cao của học sinh. Sự tự tin và sự trôi chảy phát triển thông qua sự hướng dẫn của giáo viên và thực hành tích lũy. Các kỹ năng được điều phối theo các tiêu chuẩn của tiểu bang về cách diễn đạt bằng ngôn ngữ và chữ viết, cũng như theo Chương trình Kiến thức Cốt lõi của ED Hirsch, Jr. các nhà văn. 
www.novelideas-inc.com

Viết hiệu suất cao:
Mỗi cấp độ trong số ba cấp độ (bắt đầu từ lớp 1-4, lớp trung cấp 3-8, lớp 5 cao cấp dành cho người lớn) cung cấp 6 bài tập trung vào các dạng viết khác nhau. Mô hình giảng dạy ba bước cung cấp cho học sinh những hướng dẫn cụ thể và thực hành cần thiết để phát triển kỹ năng viết dựa trên quy trình. Đầu tiên, giáo viên và học sinh làm việc cùng nhau để xác định các thành phần của mẫu viết dn để phát triển các kỹ năng mà học sinh phải học để sử dụng quá trình viết. Tiếp theo, giáo viên và học sinh cùng nhau vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng khi học sinh soạn một đoạn văn hợp tác. Cuối cùng, sinh viên tham gia vào quá trình viết, sử dụng các chiến lược và quy trình chỉnh sửa khi họ viết một cách độc lập.  
www.sraonline.com

Viết tốt Chính tả:
Viết tốt giúp học sinh phát triển các kỹ năng chính tả cần thiết. Write Well dễ quản lý và hiệu quả để tích hợp hướng dẫn đọc và viết chính tả như một phần của loạt bài đọc Read Well.
www.sopriswest.com

Lập luận và Viết:
Lập luận và viết giới thiệu các kỹ năng tư duy ở cấp độ cao hơn ở các cấp độ sớm nhất và sử dụng chúng trong suốt một chương trình tích hợp tốt để dạy giao tiếp hiệu quả. 
Mức độ A (lớp 1) sử dụng kể chuyện và các hoạt động khác để phát triển nhận thức về cấu trúc câu chuyện và các kết nối logic.
Mức độ B (lớp 2) mở rộng các hoạt động lập luận và bổ sung các khái niệm ngôn ngữ. Học sinh học cách viết các câu hoàn chỉnh và bắt đầu hình thành các đoạn văn đơn giản.
Mức độ C (lớp 3) giới thiệu một quy trình viết hoàn chỉnh, bao gồm soạn thảo, sửa đổi và chỉnh sửa cho rõ ràng. Học sinh học những điểm quan trọng về ngữ pháp, cách sử dụng và dấu câu cần thiết để giao tiếp hiệu quả.
Mức độ D (lớp 4) tập trung vào nhiều dạng viết khác nhau, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đọc phê bình. Học sinh học cách tóm tắt và sử dụng phần tóm tắt để viết so sánh và phê bình.
Cấp độ E (lớp 5) mở rộng các yếu tố của phong cách đồng thời thể hiện tầm quan trọng của tư duy logic. Học sinh học cách lựa chọn từ và cấu tạo câu khác nhau, đồng thời nhận ra những điểm không nhất quán.  
www.sraonline.com

Chính tả Thông thạo:
Spelling Mastery kết hợp ba phương pháp dạy chính tả: phương pháp tiếp cận ngữ âm, hình thái học và toàn bộ từ. Spelling Mastery đan xen ba chiến lược này theo sự phát triển của học sinh-ngữ âm để bắt đầu học vần, hình thái học để học các từ nhiều âm tiết và phương pháp tiếp cận toàn bộ từ chuyên sâu ở mọi cấp độ đối với những từ phổ biến không thể dạy bằng các chiến lược khác.  
www.sraonline.com

Đánh vần thông qua Hình thái học:
Đánh vần thông qua Morphographs là một chương trình để giúp học sinh lớn tuổi trở thành những người học thành công. Dạy nhiều loại hình vị khác nhau (tiền tố, hậu tố và cơ sở từ) và một bộ quy tắc nhỏ để kết hợp các hình vị. Chương trình cung cấp một điểm xuất phát tự nhiên cho việc giảng dạy các kỹ năng liên quan đến nghĩa và cấu trúc của từ. Học sinh khám phá chính tả và từ vựng đồng thời cung cấp cơ sở để dạy lịch sử từ. Từ đồng âm được nghiên cứu để cung cấp cơ sở cho việc sử dụng từ phù hợp trong ngữ cảnh. Các phần cơ bản của lời nói được củng cố vì một số hình thái báo hiệu các phần cụ thể của lời nói.  
www.sraonline.com

Bước lên Viết: Lớp 3-12
Step Up To Writing dạy học sinh sắp xếp ý tưởng và thông tin, viết câu chủ đề và phát biểu luận điểm, kết nối các ý chính với các chi tiết hỗ trợ, viết kết luận, suy nghĩ sáng tạo và các thành phần khác của bài viết hiệu quả. Chương trình được chia thành các bước có thể quản lý và bao gồm viết các ví dụ, bảng hoạt động và đánh giá điểm, trình tự kỹ năng cho các chiến lược và chủ đề để viết dự án.  
www.sopriswest.com

Viết tay không có nước mắt
Chương trình Viết Tay Không Nước Mắt dựa trên sự phát triển, linh hoạt và hấp dẫn là cách dễ nhất, hiệu quả nhất để trẻ phát triển các kỹ năng viết tay tốt. Nó đã được sử dụng thành công bởi hơn 10 triệu trẻ em. 
www.hwtears.com

Toán học

Chạm vào Toán học
Touch Math là một hệ thống đếm các dấu chấm trên các con số. Mỗi số, 1-9, có các điểm được chỉ định với học sinh thực hành chạm và đếm các điểm này. Những điểm này được chạm vào khi giải các bài toán cộng, trừ, nhân và chia. Cuối cùng học sinh không cần dấu chấm trên các con số và chạm vào vị trí của các dấu chấm tưởng tượng. 
www.touchmath.com

Kết nối các khái niệm toán học: 
Kết nối các khái niệm toán học dạy các chiến lược rõ ràng cho phép học sinh nắm vững các chủ đề mới và phức tạp hơn dần dần. Giải thích chi tiết và hướng dẫn thực hành bắt đầu học sinh đi đúng hướng. Đánh giá có hệ thống và ứng dụng giúp học sinh tiến lên phía trước. Đây là một chương trình giảng dạy dần dần nhưng chuyên sâu, giải quyết các khái niệm trong thời gian ngắn qua nhiều bài học để tối đa hóa việc học. Cấp độ AE, Cầu nối và Cấp độ F dành cho các cấp từ mẫu giáo đến lớp 8. 
www.sraonline.com

Những điều cần thiết cho Đại số
Những điều cần thiết cho Đại số cung cấp những kiến ​​thức thiết yếu mà học sinh kém cần thiết để học Đại số. Bằng cách sử dụng các bài học có cấu trúc cao trong khóa học kéo dài cả năm, nhiều học sinh sẽ nắm được nội dung cơ bản trước Đại số và hiểu được các khái niệm mở đầu được tìm thấy trong các lớp Đại số I truyền thống.  
www.sraonline.com

Building Blocks
Building Blocks là phần mềm là kết quả nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc gia. Nó cung cấp cho các nhà giáo dục các công cụ đánh giá và các trò chơi cũng như thao tác dựa trên nghiên cứu để giúp học sinh nắm bắt các khái niệm toán học. Các trò chơi và bài tập hoạt động cùng với một hệ thống quản lý hướng dẫn sinh viên đi qua các quỹ đạo học tập dựa trên nghiên cứu để họ có được nhận thức rõ ràng về các hình dạng hình học được sử dụng để tạo ra các thiết kế. What Works Clearinghouse, nhóm liên bang xem xét bằng chứng khoa học về những gì có hiệu quả trong giáo dục, đã đánh giá các khối xây dựng Pre-K là có tác động tích cực đến thành tích toán trong giáo dục mầm non. 
www.sraonline.com

Trên Cloud Nine
Trên Cloud Nine Visualizing and Verbalizing for Math sử dụng các thao tác, hình ảnh và ngôn ngữ để phát triển các khái niệm toán học cơ bản cần thiết để lập luận và giải quyết vấn đề với các con số. Học sinh sử dụng kết nối hình ảnh - ngôn ngữ để hiểu các khái niệm toán học và cải thiện sự trôi chảy cũng như khả năng hiểu các con số và các mối quan hệ của chúng. 
www.ganderpublishing.com

Nắm vững sự thật về Toán học    
Nắm vững các dữ kiện toán học là một cách hàng ngày có cấu trúc để trẻ em học các dữ kiện toán học của chúng bằng phép toán (cộng, trừ, nhân và chia). Các em không chỉ học các dữ kiện toán học, mà các bài học được xem lại và lặp đi lặp lại cho đến khi học sinh của bạn nắm bắt được kiến ​​thức về sự kiện một cách tự động, một kỹ năng cần thiết cho các phép toán cao hơn. Được thiết kế để chạy song song với bất kỳ chương trình toán nào, mất khoảng 10 phút mỗi ngày. 
www.oci-sems.com

Các vấn đề về Word trở nên dễ dàng
Word Problems Made Easy cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống để giải quyết các vấn đề về word. Một cấu trúc cụ thể giúp việc tách rời và giải các bài toán đố trở nên nhanh chóng! Mỗi cấp lớp bao gồm 160 bài toán đố trong ngày. Tác giả Tiến sĩ Donald Crawford đưa lý thuyết và thực hành vào phương pháp dựa trên nghiên cứu này. 
www.oci-sems.com

Kỹ năng xã hội

Các bước thứ hai:
Pre - k - Chương trình học xã hội và tình cảm hấp dẫn này sử dụng các bài học thực hành, dựa trên hoạt động để thu hút những người học trẻ tuổi. Trẻ em đạt được các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp trong khi học cách xác định cảm xúc, giải quyết vấn đề và hòa đồng với những người khác.  
Lớp 1-5 - Các bài học hình ảnh hấp dẫn được viết kịch bản đầy đủ và bao gồm hướng dẫn thảo luận nhóm, phân vai và các hoạt động khác. Các video sôi động trong lớp học khơi dậy cuộc thảo luận, giúp học sinh học hỏi thêm các kỹ năng xã hội và tình cảm quan trọng. Video Tổng quan về Gia đình cung cấp cho phụ huynh các công cụ để củng cố việc học trên lớp ở nhà.
Trường Trung học Cơ sở - Các kỹ năng xã hội là nền tảng xây dựng hành vi tôn trọng, các mối quan hệ lành mạnh và sự kết nối trong trường học. Những kỹ năng này cũng liên quan đến việc chú ý, tập trung vào học tập, làm theo hướng dẫn và đạt được thành tích ở trường. Các bài học và video dạy các kỹ năng xã hội và tình cảm cùng với các chiến lược thực tế, từng bước để suy nghĩ thông qua các vấn đề, bao gồm chống lại áp lực của bạn bè, đối phó với bắt nạt và chống lại các tình huống bạo lực tiềm ẩn. 
www.cfchildren.org

Đứa trẻ cứng rắn 
Loạt phim Tough Kid được thiết kế với các kỹ thuật để giải quyết sự hung hăng, giận dữ, không tuân thủ và kết quả học tập kém của học sinh. Các chiến lược được đưa ra để dạy học sinh cách giải quyết xung đột, bày tỏ sự thất vọng và tương tác với những người khác. Các kỹ năng được đề cập bao gồm nhận biết và bày tỏ cảm xúc, sử dụng sự tự chủ và giải quyết các lập luận.
www.sopriswest.com

CHẤP NHẬN
Chương trình giảng dạy Kỹ năng xã hội CHẤP NHẬN được thiết kế để dạy các năng lực hành vi xã hội cực kỳ quan trọng của giáo viên và đồng nghiệp - cần thiết để điều chỉnh thành công các nhu cầu hành vi của môi trường chính thống. Mục tiêu chính của chương trình ACCEPTS là chuẩn bị cho trẻ em khuyết tật có thể bước vào và hoạt động tốt trong những môi trường ít hạn chế hơn. Mục tiêu phụ là trực tiếp dạy các kỹ năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh lớp học và góp phần vào sự chấp nhận của bạn bè.

Kỹ năng học tập

Kỹ năng để Trường thành công: 
Chương trình dựa trên nghiên cứu này biến những sinh viên “không có chiến lược” thành những sinh viên thành công, những người:
-Thể hiện các hành vi tích cực trong lớp học, quản lý thời gian và sắp xếp các bài tập
- Sử dụng hiệu quả các văn bản và sách tham khảo và giải thích các công cụ hỗ trợ đồ họa
-Thu thập thông tin, ghi chú và trả lời trong lớp
-Nghiên cứu và tự tin tiếp cận các bài kiểm tra 
www.curriculumassociates.com

Tự kỷ

Chương trình Ngôi sao
Dạy trẻ tự kỷ các kỹ năng quan trọng được xác định bởi Hội đồng Nghiên cứu quốc gia năm 2001 bằng cách sử dụng chương trình toàn diện này. Học sinh tự kỷ và các khuyết tật phát triển khác sẽ thành thạo ngôn ngữ tiếp thu, diễn đạt và tự phát cũng như các kỹ năng chức năng, tương tác xã hội và kỹ năng vui chơi. CẤP I, II, III, YẾU TỐ.
www.starprogram.com

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến