Đăng ký
Ghi danh mở 2024-25 và Đăng ký mẫu giáo hiện đang mở    Thông tin tuyển sinh | Thông tin mẫu giáo

A+ A A-

Giá bữa ăn

2023-2024 Miễn Phí Các Bữa Ăn Cho Bạn
Bất kể thu nhập

Năm nay, tất cả Học khu Walla Walla đã được chấp thuận cho Chương trình Cung cấp Điều kiện Đủ điều kiện cho Cộng đồng (CEP). CEP, cho phép các trường hoặc học khu được xác định có tỷ lệ học sinh thu nhập thấp tối thiểu ≥40 phần trăm được xác định trong năm học trước cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh ghi danh.

(*** Chỉ miễn phí bữa sáng và bữa trưa đầu tiên trong ngày cho học sinh. Để biết thêm giá, xem bảng bên dưới)

2023-2024 Giá bữa ăn bổ sung

Giá bữa sáng:

Tiểu học: Bữa sáng bổ sung 
Trường trung học cơ sở: Bữa sáng bổ sung 
Trường trung học: Bữa sáng bổ sung 
Bữa sáng Entrée (Tất cả các trường học)
Người lớn 
Sữa (tất cả các trường học) 

$3.10
$3.10
$3.10
$2.00
$3.10
$0.50

Giá bữa trưa: Tiểu học: Bữa trưa bổ sung
Trường trung học cơ sở: Bữa trưa bổ sung
Trường trung học: Bữa trưa bổ sung
Bưa trưa Entrée (Tất cả các trường)
Người lớn 
Sữa (tất cả các trường học)

$4.90
$4.90
$4.90
$3.25
$4.90
$0.50

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến