A+ A A-

Liên hệ

Beth Thiel, Điều phối viên từ Trang trại đến Trường học

509-525-0969 (Cơ quan / nhà riêng)
509-386-2037 (Ô)
bthiel@wwps.org

Pamela Milleson, Giám đốc Dịch vụ Dinh dưỡng

509-527-3016
pmilleson@wwps.org

Cũng tìm thấy chúng tôi trên Facebook!

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến