A+ A A-

Sự tham gia của gia đình Title 1

Tham dự cuộc họp gắn kết gia đình Title 1 mùa xuân 

 Thông tin cuộc họp sẽ sớm được đăng tải. 

Hiểu Đề mục 1 và Sự tham gia của Gia đình vào Trường học

Tiêu đề I, Phần A định nghĩa Sự Tham gia của Gia đình là ... sự tham gia của phụ huynh trong các cuộc giao tiếp thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa với nhân viên nhà trường liên quan đến học sinh, giải quyết vấn đề học tập và tham gia cùng gia đình vào các hoạt động của trường.

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Hoa | Tiếng Hàn | punjabi | Tiếng Nga | người Somali | Tiếng Tagalog | Tiếng Việt

TRƯỜNG CÔNG LẬP WALLA WALLA • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Điện thoại: 509-527-3000 • Số fax: 509.529.7713

Giải Pháp Vector - Cảnh Báo Vector Dòng Mẹo về Trường học An toàn: 855.976.8772  |  Hệ thống báo cáo mẹo trực tuyến