A+ A A-

Form ng Pag-apruba ng Flyer

 

TO: Mga kinatawan ng mga organisasyon ng komunidad at lugar
MULA kay: Susie Golden, Administrative Assistant sa Superintendente ng mga Paaralan

Layunin naming tumulong sa lalong madaling panahon sa iyong kahilingan para sa pag-apruba ng flyer. Kapag hindi posible ang agarang pagsusuri, makikipag-ugnayan kami sa iyo sa sandaling maaprubahan o tinanggihan ang iyong materyal, karaniwan sa loob ng 24 na oras. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa 509-526-6715 o sgolden@wwps.org kung mayroon kang anumang mga katanungan. Bilang sanggunian, Walla Walla Public Schools' Board Patakaran at Pamamaraan 4060, Distribution of Materials to Students, ay makukuha sa website ng distrito (www.wwps.org).

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System