A+ A A-

Holiday Day ng Araw

WALANG PAARALAN - Lunes, Mayo 27 (Memorial Day Holiday)

Paalala, WALANG PAARALAN Lunes, Mayo 27 bilang parangal sa Araw ng Alaala. Ngayong Araw ng Pag-alaala, huminto tayo upang parangalan at alalahanin ang magigiting na kalalakihan at kababaihan na gumawa ng sukdulang sakripisyo sa paglilingkod sa ating bansa. Ang kanilang katapangan, dedikasyon, at pagmamahal sa ating bayan ay natiyak ang mga kalayaang ating pinahahalagahan at itinataguyod.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System