A+ A A-

Volunteer Appreciation Month Sharon Carter

Ang Abril ay Volunteer Appreciation Month. Regular na nagboboluntaryo si Sharon Carter sa Berney Elementary. Nagsimula siyang magboluntaryo sa Berney dahil ang kanyang apo ay isang estudyante. High school student na ngayon ang apo niya. Patuloy na nagboluntaryo si Sharon sa Berney dahil mahilig siyang tumulong at gumugol ng oras sa mga guro at estudyante.

Sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Pagpapahalaga ng mga Boluntaryo ng Paaralan, pasalamatan natin ang lahat ng ating magagandang boluntaryo para sa kanilang hindi natitinag na dedikasyon at malalim na epekto sa paghubog sa hinaharap na henerasyon. Bisitahin ang website ng distrito at mag-click sa logo ng VIP upang makita kung paano ka magiging aming susunod na kamangha-manghang boluntaryo.

#volunteerappreciationmonth #Vision2030 #MostSoughtAfterGrads

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System