A+ A A-

Volunteer Appreciation Month - Molly Knight

Ang Abril ay Volunteer Appreciation Month. Si Molly Knight ay bahagi ng WWPS STEP Program sa Wa-Hi at mga boluntaryo sa mga silid-aralan ng preschool dalawang beses bawat linggo. Sinabi niya na ang pagtulong sa mga bata ay ang kanyang pangarap na trabaho. Sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Pagpapahalaga ng mga Boluntaryo ng Paaralan, pasalamatan natin ang lahat ng ating magagandang boluntaryo para sa kanilang hindi natitinag na dedikasyon at malalim na epekto sa paghubog ng hinaharap na henerasyon.

Bisitahin ang homepage ng website ng distrito at mag-click sa logo ng VIP upang makita kung paano ka magiging aming susunod na kamangha-manghang boluntaryo.

#volunteerappreciationmonth

#Vision2030

#MostSoughtAfterGrads

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System