A+ A A-

Salamat mga Botante

Ang mga palatandaan ng Salamat Botante ay tumaas

Maghanap ng mga karatula ng Thank You Voters sa Wa-Hi, Pioneer Middle School at Garrison Middle School na nagmamarka sa mga lokasyon ng makabuluhang pag-upgrade ng mga pasilidad sa atletiko at aktibidad kasunod ng makasaysayang pag-apruba ng Capital Levy sa espesyal na halalan noong Pebrero 13.

Ang iskedyul ng konstruksiyon ay patuloy na pinipino sa trabahong nakatakdang magsimula sa bagong Wa-Hi tennis court sa huling bahagi ng tagsibol. Nagpaplano ang distrito ng groundbreaking ceremony sa Wa-Hi. Mag-ingat para sa higit pang mga detalye sa lalong madaling panahon.

Bisitahin ang website ng Capital Levy ng distrito para sa mga plano sa pagtatayo at mga update: https://www.wwps.org/departments/fac-op/capital-levy

#Vision2030 #MostSoughtAfterGrads

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System