A+ A A-

Pinarangalan ng Blue Zones si Sharpstein

Binabati kita sa Sharpstein Elementary School para sa pagtanggap ng parangal na "Move Naturally" sa Blue Zones Project - Walla Walla Valley Community Celebration. Ang Principal na si Maria Garcia at ang Community in Schools Student at Community Advocate na si Angela Hudiburg ay tinanggap ang parangal sa ngalan ng paaralan.

Ang Blue Zones Project® ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa mga aktibidad na nagbabago ng mga pag-iisip at gawi sa mga pangmatagalang paraan, sa huli ay binabago ang mga lugar na kanilang tinitirhan, nagtatrabaho, natututo, at naglalaro.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System