A+ A A-

Prospect Pt Walking School Bus

Prospect Point Walking School bus event na binalak ngayong buwan na itinataguyod ng Blue Zones

Ang Prospect Point Walking School Bus event ay gaganapin Biyernes Setyembre 29 sa 7:30 am Ang mga mag-aaral at pamilya ay iniimbitahan na magkita sa "bus stop" malapit sa Walla Walla High School track sa kanto ng Fern at Reser Road. Ang mga boluntaryo, lokal na tagapagpatupad ng batas at mga serbisyong pang-emergency, mga kawani ng Blue Zones Project at mga pamilya ay magsisimulang maglakad papunta sa paaralan bandang 7:35 ng umaga

Ang Walking School Bus na ito ay nagsisilbing isang demonstrasyon para sa mga mag-aaral at pamilya ng pagpapahusay sa karanasan sa pagkatuto na maidaragdag sa maikling paglalakad papunta sa paaralan. Ang Prospect Point ay sumusunod sa mga yapak nina Berney, Sharpstein at Edison na lahat ay lumahok sa programa.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System