A+ A A-

Buwan ng Hispanic Heritage

Hispanic Heritage Month Celebration – Sa pamamagitan ng Equity and Dual Programs Director na si Dr. Julie Perron

Ang Hispanic Heritage Month ay tungkol sa pagdiriwang at paggalang sa mga karanasan at tagumpay, kapwa indibidwal at sama-sama, ng mga indibidwal at komunidad na kinikilala bilang Hispanic/Latino sa ating gitna. Bagama't kinikilala namin na ang pagkilala sa aming Hispanic/Latino na komunidad ay higit pa sa isang buwanang kaganapan, kami ay natutuwa na mayroon kaming Setyembre 15- Oktubre 15 upang sadyang kilalanin ang mga kamangha-manghang tagumpay ng aming magkakaibang kultura.

Dagdagan ang nalalaman HERE 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System