A+ A A-

Parada ng Pagtatapos

Ang mga nakatatanda sa Wa-Hi ay nagsusuot ng cap at gown bago bumisita sa mga paaralang distrito

Noong Martes, idinaos ng Walla Walla High School ang Senior Assembly nito na kumpleto sa mga senior na naka-cap at gown. Pagkatapos ng senior speeches, isang huling kanta mula kina Megan Hua at Franco Ruiz at pagtanggap ng kanilang mga parangal sa departamento, sumakay ang mga nakatatanda sa mga school bus para sa pagbisita sa kanilang elementarya at middle school.

Sa bawat paaralan, ang mga nagtapos ay nagparada sa mga bulwagan sa dagundong ng tagay at high five. Maraming nakatatanda ang nagpahayag kung gaano kalakas ang paglakad at makita ang marami sa kanilang mga dating guro. Ang mga nakababatang estudyante ay nasiyahan sa pagiging bahagi ng kauna-unahang graduate parade. Ipinaaabot ng guro ng ASB at Leadership na si Shayna Hutchens ang kanyang pasasalamat sa Departamento ng Transportasyon at lahat ng mga paaralan sa pagtulong na gawing posible ang karanasang ito sa pagmuni-muni.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System