A+ A A-

Sinusuportahan ng First Responders ang Kaligtasan ng Paaralan

Kaligtasan Una!

Si John Knowles at Eric Wood ng City of Walla Walla Fire Department ay bumisita sa Green Park Elementary ngayon upang obserbahan ang evacuation drill ng paaralan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng pakikipagtulungan ng distrito sa mga lokal na unang tumugon upang tumulong sa mga emergency drill.

Sa isa pang pagsisikap na pahusayin ang kaligtasan ng paaralan, ang pangkat ng pamunuan ng Emergency Preparedness ng distrito ay nakikipagpulong sa mga pinuno ng unang tumugon sa Walla Walla kada quarter upang suriin ang mga plano sa kaligtasan, talakayin ang mga pamamaraan at pahusayin ang mga relasyon sa pagtatrabaho. Ang kaligtasan ng paaralan ay nananatiling pangunahing priyoridad ng distrito.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System